Artikeln publicerades 24 maj 2024

Barsebäcksvägens nya gång- och cykelväg i Löddeköpinge invigs den 28 maj

Tisdagen den 28 maj invigs den nya gång- och cykelvägen längs Barsebäcksvägen i Löddeköpinge. Sedan augusti 2023 har arbetet med att knyta ihop Barsebäcksvägen med Lödde centrum pågått. Äntligen är det dags för invigning!

Visionsbild över ny busshållplats på Barsebäcksvägen i Löddeköpinge.

Visionsbild över den nya busshållplatsen och gång-och cykelvägen längs Barsebäcksvägen i Löddeköpinge.

Kommunstyrelsens ordförande Annsofie Thuresson kommer att klippa band och inviga den nya cykelvägen den 28 maj kl 09.30, vid busshållplats Lödde centrum på södra sidan av Barsebäcksvägen. Även representanter från Skånetrafiken och bussbolaget Nobina finns på plats. Varmt välkommen att delta på invigningen!

En grön oas

Tanken med byggprojektet har varit att öka bykänslan genom att knyta ihop Barsebäcksvägen med Lödde Centrum på ett bättre sätt. Barsebäcksvägen har därför byggts om till en upphöjd bygata och fått en bredare gång- och cykelväg. Dessutom har busshållplatserna vid Lödde Centrum moderniserats och en ny liten vistelseyta med ett vårdträd har anlagts vid Vikhögsvägen. Vårdträdsplatsen kommer förhoppningsvis att bli en lugn och grön oas för de boende i närområdet under lång tid framöver.

Hållbart resande

De senaste åren har Kävlinge kommun arbetat intensivt med att förbättra möjligheterna för hållbart resande i kommunen, genom att anlägga fler gång- och cykelvägar samt bygga nya busshållplatser vid Köpingevägen och Landskronavägen i Löddeköpinge, men också i Lilla Harrie, Kävlinge och Barsebäck. Nu har alltså också gång- och cykelvägen vid Barsebäcksvägen färdigställts.

Fakta: Vad har projektet inneburit?

  • Barsebäcksvägen förbi Lödde centrum har höjts upp, så att det inte blir några skarpa nivåskillnader mellan vägen och gång- och cykelbanan.
  • Gångbanan på södra sidan av Barsebäcksvägen har breddats mellan Valhallsvägen och Vikhögsvägen för att möjliggöra gång- och cykeltrafik på ett trafiksäkert sätt.
  • Befintliga busshållplatser har moderniserats enligt Skånetrafikens nya standard.
  • Gatubelysningen har ersatts med nya stolpar och energisnåla lampor.
  • 1000 meter vattenledningar har fått nya ledningsrör.