Artikeln publicerades 31 maj 2024

Ur arkivet 1994 - Demonstrationer mot nedläggning

"Det var ett mäktigt tåg som ringlade sig genom lilla Kävlinge" skriver Sydsvenskan den 6 februari 1994. Tåget de syftade på var ett demonstrationståg mot den beslutade nedläggningen av svinslakteriet på Skanek i Kävlinge.

Gulnad tidningsartikel.

Under nittiotalet ökade importen av utländskt kött när den europeiska marknaden öppnade och svenska slakterier fick hård konkurrens. 1994 började nedskärningarna på Skanek i Kävlinge, då 200 personer förlorade jobbet när svinslakteriet flyttades till Kristianstad. 2008 lämnade företaget vår kommun helt, men det skedde inte utan protester.

"Det var ett sjungande och nästan dansande demonstrationståg som drog genom ett svinkallt Kävlinge med ett par tusen deltagare i går. Såväl kommunalråd som kyrkoherde gav dem sitt stöd och uppmanade dem att fortsätta sin kamp." Så beskriver tidningen Arbetet den stora demonstrationen i februari 1994.

Sydsvenskan skriver: "Det var ett mäktigt tåg som ringlade sig genom lilla Kävlinge. Det var så långt att hela Mårtensgatan fylldes och en bra bit in på Kvarngatan. Deltagarna bar plakat med texter som "Rädda Skanek" och "Vi har Sveriges bästa svinslakt"".

Inför demonstrationen hade de anställda genomfört en namninsamling. Sydsvenskan berättar: "Veckans insamling av namn har också gett ett otroligt resultat. Fram till igår hade 20.000 människor skrivit på upproret mot en nerläggning av svinslakten i Kävlinge."

Nedskärningen var ett försök att hävda sig i den allt hårdare konkurrensen från EU, men kom att bli första steget på en avveckling av verksamheten. Idag växer en ny stadsdel kallad Stationsstaden fram på den plats där Swedish Meats, eller SCAN/Skanek, tidigare hade sin verksamhet. Den gamla vaktkuren står kvar men har nu sällskap av flerbostadshus, radhus, parker, badhus och handelslokaler.

Faktaruta: Scans historia

Under många år förknippades Kävlinge med slakteri och korv - framför allt med SCAN, eller Skanek, Swedish Meats och FSA som fabriken också hetat.

Allt började 1917, då Skånes andelsslakteriförening öppnade det första svinslakteriet i Kävlinge. Under sin glansperiod var Swedish Meat det största kött- och slakteriföretaget i Sverige med cirka 600 anställda i Kävlinge.

  • 1917: Kävlinge andelsslakteri bildas.
  • 1934: Föreningen av Skånska andelsslakterier, FSA, bildas. Detta år slaktas 61 000 kreatur och 390 000 svin i Kävlinge.
  • 1942: Varumärket SCAN börjar användas.
  • 1949: En hall för boskapsauktioner byggs i Kävlinge.
  • 1970-talet: En ny hall för produktion av livsmedel byggs i anslutning till slakteriet.
  • 1994: Svinslakten flyttas till Kristianstad och 200 personer mister jobbet.
  • 2004: Styckningen upphör i Kävlinge.
  • 2008: Scan lämnar fabriken.

Källa: Expressen, Kävlinge kommun 30 år, Wikipedia, kavlinge.se

Gulnat tidningsklipp
Gulnat tidningsklipp
Gulnat tidningsklipp