Artikeln publicerades 12 juni 2024

Ur arkivet: Tåg med ammoniak spårar ur 1996

Tisdagen den 22 april 1996 var som vilken annan vardag som helst när olyckan plötsligt var ett faktum. Ett godståg med ammoniak spårar ur och välter mellan Kävlinge och Furulund. Under räddningsarbetet måste 9000 människor i Kävlinge och Furulund evakueras från sina hem.

Gulnat tidningsklipp

I kommunarkivets tidningsklipp från 1996 går det att följa händelseutvecklingen i slutet av april dag för dag. Omedelbart efter olyckan var polis och räddningstjänst snabbt på plats och räddningstjänsten gjorde bedömningen att urspårningen inte innebar någon fara för allmänheten så länge vagnarna låg stilla. Man beslutade därför att låta vagnarna ligga kvar över natten och fortsätta olycksarbetet dagen efter.

Dag 2 - Beslut som evakuering

Dagen därpå bedömer räddningstjänsten att allmänheten skulle kunna vara i fara under det fortsatta räddningsarbetet, särskilt när vagnarna skulle lyftas bort från spåret. Samma kväll beslutas därför att ett område med en radie på två kilometer från olycksplatsen skulle tömmas på folk till klockan elva morgonen därpå. Men hur får man ut 9000 kommuninvånare?

Kommunledning, polis, militär och civilförsvar kallades in för att tillsammans arbeta fram en strategi. Man gick omedelbart ut med ett pressmeddelande så att nyheten skulle komma ut i radio och TV redan samma kväll. En kamp mot tiden påbörjades sedan när 9000 flygblad skulle tryckas upp. Tanken var att dessa skulle levereras till kommuninvånarna med tidningen morgonen därpå, men flygbladen behövde vara hos Tidningsbärarna redan vid midnatt. Det hela slutade med att kommunen, efter att ha fått poliseskort in till Malmö, stod utanför tidningsbärarnas dörr klockan 23:50.

Dag 3 - Räddningsarbetet drar ut på tiden

Klockan 11 på förmiddagen den 24 april var det avspärrade området i Kävlinge och Furulund tomt på människor och Kävlinge kommuns växel hade kopplats om till Lomma. Arbetet med att flytta vagnarna påbörjades. Länge trodde räddningsmanskapet att folk skulle kunna komma hem till sina hus klockan sex på kvällen som utlovats, men 19:20 gav man upp och meddelade att de evakuerade kunde räkna med att inte komma hem den natten.

Många familjer sov över hos släktingar eller vänner. De äldre på Billingshäll, som evakuerats till Revinge, blev väl omhändertagna av de värnpliktiga. Militären flyttade ut i tält och överlät sina sängplatser åt seniorerna.

Människor som inte hade någon stans att ta vägen uppmanades att kontakta kommunen, samtidigt som människor som hade plats över uppmanades att göra detsamma. Även på 90-talet fanns det många hjälpsamma människor i kommunen och det var långt fler som anmälde att de hade plats att ta emot än vad det fanns behov för.

Gulnat tidningsklipp

När mörkret sänkte sig över Kävlinge på kvällen förvandlades orten till en spökstad. Inga ljus sken ur fönsterna och inga bilar eller människor syntes till ute på gatorna. Det var mörkt och tyst.

Gulnat tidningsklipp

Dag 4 - Avspärrningarna hävs

Klockan 5:30 den 25 april kom beskedet alla väntat på: faran var över. Vid sju på morgonen öppnades vägspärrarna och folk fick komma tillbaka till sina hus.

Orsaker och efterdyningar

I efterhand kunde tre orsaker till olyckan konstateras:

  1. Rälsen hade påverkats av solvärmen och tänjt sig.
  2. Alla skruvar på rälsen hade inte skruvats fast som de skulle efter att en bro mellan Kullen och Kävlinge rivits året innan.
  3. Hjulen på olycksvagnen var en aning slitna.

Dessa tre fel skulle var för sig inte kunnat orsaka en olycka, men just denna dag inträffade en kombination av olyckliga omständigheter. Resultatet blev att två vagnar välte och en vagn hoppade av spåret.

Trots att olyckan hade kunnat få allvarliga konsekvenser tyckte många att det hela var enormt spännande. När vi frågat kommuninvånare om minnen från kommunens 50 år har tågurspårningen varit ett av de vanligaste ämnena som kommit upp.

Små anekdoter

En del av pensionärerna som evakuerats till Revinge förstod inte riktigt vad som hänt utan såg det som en spännande utflykt. En dam lär ha sagt: "Nu har vi fått spela bingo och fått god mat och trevliga pojkar har vi omkring oss… men vad jag inte riktigt kan förstå är varför kommunen anordnar en sådan trevlig utflykt en vanlig vardag?"

När polisen körde omkring i Kävlinge på dagen den 24 april såg de en man som stod och rykte i dörren till Systembolaget. Han var tämligen berusad och kunde för sitt liv inte förstå varför det var så folktomt och varför Systemet hade stängt mitt på dagen en vanlig vardag.

Ur minnesboken "Kävlinge kommun 30 år"

Gulnat tidningsklipp
Gulnat tidningsklipp
Gulnat tidningsklipp

I år fyller Kävlinge kommun 50 år och under detta jubileumsår kommer vi att titta tillbaka på åren som gått. Vi har grävt i kommunarkivet och läst tidningsartiklar från det halva sekel som gått sedan Löddeköpinge och Kävlinge slogs samman. Varje vecka kommer vi att titta tillbaka på ett av de 50 år som passerat, och denna vecka tittar vi tillbaka på 1996.