Artikeln publicerades 17 juni 2024

Vi ser över LSS Daglig verksamhet för att höja kvalitén

Under våren har arbetet med att se över och förbättra LSS Daglig verksamhet i Kävlinge kommun varit i full gång. För att brukarens individuella behov ska kunna mötas i så stor utsträckning som möjligt ser vi över allt från lokaler till gruppsammansättning och matchar mot rätt kompetens och hållbar arbetsmiljö. ”Utmanande och tidskrävande, men värt det då vi ser till brukarnas bästa” säger Karolina Jagesten, enhetschef och ansvarig för LSS Daglig verksamhet.

LSS-deltagare i köket som bakar småkakor.

Daglig verksamhet finns och har funnits på flera platser runt om i Kävlinge kommun genom åren. Beroende på lokaltillgång, LSS-deltagarnas förutsättningar och medarbetarnas erfarenhet och kompetens är daglig verksamhet föränderlig, precis som LSS-deltagarnas individuella behov och önskemål.

Nya lokaler innebär nya möjligheter och utmaningar

Daglig verksamhet kommer att flytta från de tillfälliga lokalerna på Bygdegatan intill gamla kommunhuset i Kävlinge, till Lallerstedtska huset där Kävlinge bibliotek tidigare låg. Flytten av daglig verksamhet från lokalen är kopplad till rivningen av gamla kommunhuset och gestaltningen av ett nytt kvarter på samma område samt fördelarna med att samutnyttja lokaler med andra sektorer. De nya lokalerna i Lallerstedtska huset har dock inte samma utformning och man ser därför över vilka möjligheter som finns och vilka LSS-deltagare och medarbetare som bäst använder sig av lokalerna.

Bilderna: Bygdegatan i rött tegel till vänster och Lallerstedtska huset i gult till höger.

I sommar kommer LSS Daglig verksamhet också att sluta driva caféet på träffpunkt Norrehed.

- Det finns inte förutsättningar för nuvarande LSS-deltagare att fortsätta med den dagliga verksamheten på Norrehed, så nu försöker vi hitta nya, givande aktiviteter och matcha dessa med rätt lokaler och medarbetare, berättar Karolina.

Oro för förändring blir mindre med dialog

Oavsett om LSS-deltagaren påverkas direkt eller indirekt av en förändring inom daglig verksamhet, så är personlig och individuell dialog med brukaren påbörjad för att komma till ro och vända eventuell oro till något spännande och nytt. För att anhöriga och gode män ska kunna vara en resurs för LSS-deltagaren i förändringsresan är det också viktigt att de upplever att inga frågetecken finns.

- Jag finns självklart här för alla som har funderingar eller om något är oklart vid alla förändringar, stora som små. Skicka ett mejl eller slå en signal bara, så pratar vi om det! avslutar Karolina uppmanande.

Karolina Jagestens kontaktuppgifter

karolina.jagesten@kavlinge.se
Tel. 046-73 90 34

Kortfattat om LSS Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för vuxna med en utvecklingsstörning, autism eller som har fått en hjärnskada som vuxen och som inte arbetar eller utbildar sig.

Daglig verksamhet är något meningsfullt och intressant att göra på dagarna, en pedagogisk och utvecklande verksamhet där man också kommer ut och träffar andra.