Artikeln publicerades 20 juni 2024

Starka och stabila betygsresultat i Kävlinge kommuns skolor

Det genomsnittliga meritvärdet för Kävlinge kommuns niondeklassare är högre i år än i fjol och andelen elever som är behöriga till gymnasiet har ökat. Det visar en genomgång av betygen för vårterminen 2024.

Barn som sitter i en skolsal med en läsplatta framför sig.

För en vecka sedan var det skolavslutning i Kävlinge kommuns skolor. Då fick omkring 360 niondeklassare och 430 sjätteklassare sina betyg. Såväl niornas som sexornas genomsnittliga meritvärde är högre i år än i fjol och väl i linje med vad kommunens elever presterat de senaste åren.

– Vi är en resultatmässigt stark kommun och har varit det i många år. Även om meritvärdena fluktuerar något från år till år har vi länge legat bland de 10 till 20 kommunerna i landet med högst meritvärde, berättar Johan Holmqvist, chef för sektor Utbildning i Kävlinge kommun.

Meritvärdet är den sammanlagda poängen för elevernas betyg i 17 ämnen, där ett A ger 20 poäng och ett E ger 10 poäng. Kävlinge kommuns nior brukar ha ett snitt på omkring 240 poäng, vilket kan jämföras med ett genomsnitt för hela landet på omkring 230 poäng. I år är det genomsnittliga meritvärdet för niorna i Kävlinge kommun 240,33.

– Vi är glada att vi står ut i en jämförelse med resten av Sverige och gör ett bra år i år, även jämfört med de starka resultat vi brukar ha. Meritvärdet för årets nior är något bättre än i fjol och i linje med vad vi legat på de senaste åren, säger Johan Holmqvist.

Kommunens sexor gör också de ett mycket starkt resultat i år. De har ett meritvärde på 242,16 i snitt, jämfört med 236 poäng de två senaste åren. För årskurs sex finns inte någon nationell statistik kopplat till genomsnittliga meritvärden att jämföra med.

Gymnasiebehörighet i fokus

Högstadieskolan i Kävlinge, Korsbackaskolan, har varit i blickpunkten under våren och skolan har trots det gångna årets utmaningar bättre resultat än i fjol.

– Meritvärdet på Korsbacka är uppe på samma starka nivå som vi hade 2022 och andelen elever med gymnasiebehörighet är högre än i fjol, berättar Elin Ahx, biträdande sektorchef.

Just gymnasiebehörigheten är något som skolorna i Kävlinge kommun kommer att ha ett extra fokus på framöver.

– Vi har många starka elever men behöver se hur vi kan utveckla arbetet med de elever som har störst utmaningar, säger Elin Ahx.

Både Johan Holmqvist och Elin Ahx betonar att detta är ett viktigt arbete som inte ska stressas.

– Vi behöver gå på djupet och ska inte ha bråttom. Vi måste förbi de enkla svaren och de vanliga metoderna för att i stället ta reda på vad som verkligen gör skillnad, förklarar Johan Holmqvist.

Detta analysarbete gör ledningen för sektor Utbildning tillsammans med skolorna. Alla skolor måste hitta sina unika utmaningar. För detta behövs långsiktighet och ett nyfiket förhållningssätt.

– Vi måste ta reda på vad som är viktigt på riktigt. Det handlar om att alla ungdomar ska få rätt förutsättningar för att lyckas. Vi ska forma framtiden för alla barn i Kävlinge kommuns skolor, betonar Elin Ahx.