Artikeln publicerades 22 juni 2024

Miljöfrågor på agendan 1997

Skulle den nya energimyndigheten förläggas till Kävlinge kommun? Och skulle det bli Ringhalsverket eller Barsebäck som skulle läggas ned först? Detta är två frågor som tog mycket plats i tidningarna 1997. Men efter en djupdykning i tidningsarkivet hittar vi också ett annat ämne som då tagit plats på agendan…

Gulnat tidningsklipp

I slutet av 1990-talet får miljöfrågorna allt större fokus i samhället. I Kävlinge kommun hade vi 1997 fått en Agenda 21-samordnare, ett nyinstiftat Miljöutskott och två skolor med Grön Flagg. Tidens anda återspeglas i ett uttalande från vinnaren av kommunens miljöpris 1997, som i oktober förklarade för Skånska dagbladet: "Nu är det visserligen populärt att arbeta med miljöfrågor, men så har det inte alltid varit."

Kravdag och Agenda 21-utställning

Den 1 mars berättade Skånska dagbladet om hur 5000 portioner ekologisk mat serverades i skolor, daghem och servicehus. "För första gången i Sverige har en kommun tagit ett samlat grepp och under en dag serverat bara kravmärkt mat inom hela sin verksamhet."

Senare samma månad rapporterade Skånska dagbladet om att Agenda 21-utställningen "Det är ont om jordklot" invigts på biblioteket. Olympiaskolans elever hade arbetat fram den lokala delen av utställningen, vars idé var att få igång diskussioner om vad man kan göra lokalt för att påverka miljön globalt.

Miljoner i miljöfond

Idéer för en bättre miljö fanns det många i Kävlinge - då som nu. Tidningen Arbetet berättade i augusti 1997 om en mängd olika initiativ och aktiviteter som beviljats medel från kommunens Miljöutskott - såväl i kommunala verksamheter som hos föreningar och privatpersoner.

"Alla måsta vara överens om besluten i Kävlinges nya miljöutskott. Här sitter förutom en person från varje politiskt parti också Agenda 21-samordnare, kanslichef och miljöchef (…) Tillsammans ska de fördela pengar ur miljöfonden på drygt en miljon kronor." skrev tidningen.

Grön Flagg

"Grön och grann vajar den nu från Olympiaskolans flaggstång. I går hissades Grön Flagg med pompa och ståt efter ett hårt och ambitiöst miljöarbete under det gångna läsåret." Så skrev tidningarna när Olympiaskolan blev den första skolan i Kävlinge kommun som kunde hissa Grön Flagg - en miljöcertifiering som endast 77 skolor i landet vid den tidpunkten hade fått.

Men Arvidsborgsskolan var inte långt efter. Den 23 oktober 1997 rapporterade tidningen Arbetet: "Höstrusket kunde inte stoppa barnen på Arvidsborg när de igår hissade Grön flagg."

Ja, 1997 var det populärt att arbeta med miljöfrågor och så är det fortfarande. Läs mer om några av aktiviteterna för en mer hållbar framtid som vi har berättat om i år och i fjol:

Gulnat tidningsklipp.
Gulnat tidningsklipp.
Gulnat tidningsklipp.

Som en kontrast till alla artiklar om det fina miljöarbetet i kommunen står reportagen i juni 1997 om ett oljeutsläpp längs med Kävlinge kommuns kust.

Gulnat tidningsklipp

I år fyller Kävlinge kommun 50 år och under detta jubileumsår kommer vi att titta tillbaka på åren som gått. Vi har grävt i kommunarkivet och läst tidningsartiklar från det halva sekel som gått sedan Löddeköpinge och Kävlinge slogs samman. Varje vecka kommer vi att titta tillbaka på ett av de 50 år som passerat, och denna vecka tittar vi tillbaka på 1997.