Artikeln publicerades 25 juni 2024

Vinnare av Årets medarbetare, chef och förbättring 2024

Stort grattis till Åres medarbetare Hanna Westesson, Årets chef Ellen Dalentoft och medarbetarna på Måltidsserivce som genomfört Årets förbättring 2024.

Kollage av bilderna på Årets medarbetare, Årets chef och Årets förbättring.

Kävlinge kommun vill bli bättre på service och tillgänglighet. En del i det arbetet är att ta vara på och lyfta det som fungerar bra i vår service. Med anledning av detta har kommunen infört utmärkelserna Årets medarbetare, Årets chef och Årets förbättring för att lyfta fram det goda arbete som görs i Kävlinge kommun.

Nominering till utmärkelsen görs av kommuninvånare och medarbetare i Kävlinge kommun. En jury utser sedan vinnarna, som får ett ekonomiskt bidrag för kompetenshöjande insatser.

Vi säger stort grattis till årets vinnare av utmärkelserna!

Hanna Westesson, en ung mörkhårig kvinna, står framför en grönskande buske och håller en stor vinstcheck i handen.

Årets medarbetare 2024: Hanna Westesson

Samordnare, hemtjänsten i Kävlinge

Juryns motivering: Genom sitt engagemang, omtänksamhet och hjälpsamhet skapar Hanna trygghet och inkludering – något som gör stor skillnad för många. Hanna har en unik förmåga att identifiera och nyttja nya möjligheter som förbättrar verksamheten. Hennes engagemang bygger starka relationer och främjar ett positivt arbetsklimat.

Under året har Hanna bland annat varit drivande i att skapa olika forum så kollegor kan diskutera bemötandefrågor samt deltagit i övergripande digitala projekt. Hanna har gång på gång visat förmåga att analysera komplexa situationer och hitta effektiva lösningar. Hanna tar sig an problem med en metodisk och strukturerad approach oavsett om det handlar om hennes roll som systemförvaltare för digitala system eller schemaläggning som berör både kollegor och brukare inom Kävlinge hemtjänst.

Hanna har stort förtroende från både kollegor, brukare och ledning inom hela Sektor Omsorg.

En glad Ellen Dalentoft håller en stor prischeck i handen.

Årets chef 2024: Ellen Dalentoft

Enhetschef Myndighet barn och familj

Juryns motivering: Med ett starkt fokus på barnens perspektiv och rättssäkerhet har Ellen visat en enastående förmåga att leda och inspirera. Ellen är inte bara en skicklig ledare, utan också en mentor som ständigt strävar efter att alla medarbetare ska utvecklas och bli självständiga. Dessutom ställer Ellen alltid upp för sina chefskollegor, vilket ger en stark och stödjande arbetsmiljö. Ellens ledaregenskaper bidrar stort till den goda arbetsmiljön vilken har visats sig genom höjd frisknärvaro och låg personalomsättning inom ett utmanande verksamhetsområde."

Ellen, din dedikation och engagemang gör en verklig skillnad för medborgare och medarbetare och kollegor!

Sex medarbetare på Måltidsservice står utomhus, samlade runt en prischeck och en blombukett.

Årets förbättring 2024: Måltidsservice, Individuell måltidstjänst

Juryns motivering: Som en del i projektet Nollvision undernäring har Måltidsservice utvecklat möjligheten att få god och näringsrik mat från kommunens eget kök hemlevererad. Denna insats ökar måltidsglädje och livskvalitet för många, och är ett viktigt steg mot färre undernärda äldre. Arbetet med Måltidstjänst har utvecklats under flera år och började som en pilot i samverkan med hemtjänsten. Mat erbjuds idag till personer med hemtjänst, äldre som inte har några andra insatser från kommunen och även personer med funktionsnedsättning. En app med bildstöd har tagits fram för att underlätta egen beställning av maten och personer som har vårdats på sjukhus får ett särskilt erbjudande om mat under sin återhämtning.

2023 ser vi att alla bitar fallit på plats och verksamheten är helt etablerad och en självklar del av Sektor Omsorg. Måltidstjänst fungerar nu som inspiration för andra kommuner i landet och har satt Kävlinge på både måltids- och omsorgskartan.