Artikeln publicerades 26 juni 2024

Detaljplan för Plattan i Furulund ute på samråd – tyck till fram till 21 augusti

Planförslaget för Furulund 2:98, området omkring Plattan och Kronovägen är ute på samråd, vilket betyder att du har möjlighet att tycka till om förslaget. Den 9 juli bjuder vi in till drop-in-möte för dig som har frågor kring området. Senast den 21 augusti behöver vi dina synpunkter.

Visionsbild över planområde furulund

Visionsbild över planområde Furulund 2:98 omkring Kronovägen och "plattan". Illustration: Liljewall Arkitekter

Planområdet ligger omkring Kronovägen i Furulund och omfattar idag bland annat den hårdgjorda yta som tidigare använts av körskolor. Kävlinge kommun planerar nu att bygga bostäder på området. Detaljplanen omfattar både flerbostadshus och radhus. Det ingår även ett nytt naturstråk. Enligt planförslaget kommer en stor del av det befintliga naturområdet att bevaras samt nya bil-, gång- och cykelvägar att anläggas. Det ska också vara fortsatt möjligt för företag att utvecklas i området.

Detaljplanen tar hänsyn till platsens natur och de nya byggnaderna har anpassats till området och ger stor plats till det gröna. Det finns också en plan för hur vi ska hantera regnvatten.

Välkommen till drop-in samråd

Vi bjuder in till drop-in samråd för att diskutera planförslaget för Plattan i Furulund. Våra tjänstepersoner kommer att finnas på plats under hela tiden för att besvara frågor och diskutera förslaget. Du kan komma när det passar dig inom de angivna tiderna.

Datum, tid och plats:

Tisdagen den 9 juli 2024, kl. 17:00-19:00 på Plattan i Furulund.

Läs mer och lämna synpunkter

Vill du veta mer eller lämna dina synpunkter? Du hittar hela planförslaget för Plattan, Furulund 2:98 på vår webbplats

Vill du lämna synpunkter på förslaget gör du det enklast via vår e-tjänst Yttrande detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även lämna dina synpunkter via e-post till planutskottet@kavlinge.se.

Senast den 21 augusti behöver vi dina synpunkter.

Kontaktperson:

Joacim Dahlberg, planarkitekt
E-post: joacim.dahlberg@kavlinge.se
Telefon: 046-73 91 77