Artikeln publicerades 27 juni 2024

Stort intresse för äldres hälsa – och för föreläsning på Hälsomässan

Kävlinge kommun har drivit många lokala delprojekt inom projektet Nollvisionen för undernäring hos äldre sedan starten 2019. I maj var vi också medarrangör till Hälsomässan på Billingshäll, där bland annat en föreläsning om näring för äldre spelades in. Även på riksnivå händer det saker. Regeringen har nyligen gett Livsmedelsverket ett uppdrag om att sprida kunskap om mat och måltiders betydelse för äldre.

Tre äldre personer äter en måltid tillsammans. Fotograf: Thorbjörn Lagerwall.

Fotograf: Thorbjörn Lagerwall för projektet Nollvisionen för undernäring hos äldre.

Kävlinge kommun är en av de stolta pilotkommunerna i det nationella projektet Nollvisionen för undernäring hos äldre som startade 2019. Initiativet leds av Livsmedelsakademin och finansieras av Vinnova. Under våren 2024 har vi startat upp våra två senaste delprojekt, ett om att tidigt hitta personer som kan utveckla undernäring och ett om att personal som deltar i en ”Omsorgsmåltid” får med sig en smakportion från kommunens kök. Under 2024 kommer projektet att avslutas men erfarenheter och insikter kommer att fortsätta driva vår verksamhet framåt inom detta viktiga område. Läs mer om våra lokala delprojekt här:

Mat och måltider för äldre | Kävlinge kommun (kavlinge.se) Öppnas i nytt fönster.

(Skrolla till underrubriken Nollvisionen för undernäring hos äldre och klicka på plustecknet.)

Se föreläsningen i efterhand

Under Hälsomässan på Billingshäll i Kävlinge i maj höll Elisabet Rothenberg från Högskolan i Kristianstad en föreläsning om protein för liv, rörelse och hälsa. Föreläsningen var välbesökt och väldigt uppskattad. Missade du tillfället har du nu chansen att se föreläsningen i efterhand. Föreläsning Hälsomässan | Kävlinge kommun (kavlinge.se) Öppnas i nytt fönster.

Hälsosamt åldrande

Mat är grundläggande för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. Personer över 65 år har generellt ett högre behov av protein för att inte bli undernärda. Många äldre får inte i sig den näring och energi de behöver för att må bra, orka med vardagen och kanske återhämta sig efter en sjukdom. Ofrivillig ensamhet och isolering är ett utbrett problem bland äldre som kan medföra en förhöjd risk att drabbas av undernäring. Detta är några av de frågor som det nationella projektet Nollvisionen för undernäring hos äldre arbetar med.

Nationellt intresse

Projektet har varit i riksdagen och hållit föredrag om sitt viktiga arbete. Förra sommaren var dessutom äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje på besök i Kävlinge kommun. Kanske är det detta som nu gett frukt och bidragit till regeringens beslut att ge Livsmedelsverket i uppdrag att sprida kunskap om mat och måltiders betydelse för äldre. Vi hoppas det!

- Det är mycket bra att Kävlinge kommun, tillsammans med Sveriges alla kommuner, får ett kraftfullt stöd i det förebyggande arbetet med kunskapsförmedling och kommunikation kring sambandet mellan livskvalitet, måltider och äldres hälsa, säger Annsofie Thuresson, Kommunstyrelsens ordförande i Kävlinge kommun.

Många äldre personer är friska och har goda matvanor, men med stigande ålder ökar risken för sjukdom och ohälsa. Måltiders betydelse för att stärka det friska och förebygga ohälsa är centralt för att stödja ett hälsosamt åldrande. Därför ger regeringen nu Livsmedelsverket i uppdrag att informera om mat och måltider bland äldre.

- Det är fantastiskt att se hur vårt arbete i Nollvisionen för undernäring hos äldre nu bär frukt och gör kraftfulla avtryck både lokalt här i vår kommun och på riksnivå, säger Ellen Hugosson, måltidssamordnare och projektledare i Kävlinge kommun.