Artikeln publicerades 5 juli 2024

Varning för buller när ny kraftledning ska trygga skånsk elförsörjning

Under juli till september kommer Svenska kraftnäts entreprenör VIC Energy att byta ut den ålderstigna kraftledningen från Söderåsen fram till Barsebäcksverket. Det innebär att den gamla ledningen ska tas ner och ersättas med en ny, samt att nya stolpar ska resas. Arbetet kommer att medföra en hel del buller och sprängljud som kan uppfattas som skrämmande för människor och djur. Även lågt flygande helikoptrar kommer att användas under arbetet.

Ett skyddsnät skyddar trafikanterna på vägen medan arbetet med att byta ut kraftledningarna pågår.

Ett skyddsnät skyddar trafikanterna på vägen medan arbetet med att byta ut kraftledningarna pågår.

Från den 8 juli till den 29 september kommer det att vara stor aktivitet längs sträckan i vår kommun. Första etappen är från 8 juli till mitten av augusti, då den befintliga kraftledningen kommer att tas ner. Arbetet kommer att ske mellan 07 och 17 måndag till lördag.

Medan arbetet pågår kommer de gamla stolparna och linorna att läggas på åkrar och betesmark under en kort tid, men tas bort så snart det är möjligt. Direkt efter att den gamla ledningen tagits bort börjar arbetet med att bygga den nya ledningen med nya stolpar. När de nya linorna dras kan de ibland hänga ner nära marken. Över vägarna har därför skyddande nät satts upp. Gå aldrig nära en kraftledning – det kan vara livsfarligt!

Mellan 5 och 31 augusti kommer arbete med sprängskarvning att ske i vårt område för att skarva ihop de långa faslinorna. Det innebär att friluftsdetonationer kommer att höras. Ljudet från den typen av detonation sprids dessvärre längre än vid vanlig sprängning eftersom det inte kan dämpas av sprängmattor.

Projektet görs för att bevara driftsäkerheten och tryggheten av elförsörjningen i sydvästra Sverige. Klimatet på västkusten med salta havsvindar har gjort att ledningarna slits snabbare än i övriga delar av landet och ledningen Söderåsen-Barsebäck behöver ersättas med en ny ledning för att fortsatt vara funktionsduglig.

Mer information om arbetet hittar du på Svenska Kraftnäts webbplats svk.se Söderåsen–Barsebäck | Svenska kraftnät (svk.se) Länk till annan webbplats.