Artikeln publicerades 17 juni 2024

Svenska kraftnät genomför arbete med stolpresning i Barsebäck

Under juli till september är det stor aktivitet utmed ledningsgatan mellan Söderåsen och Barsebäck. Här får du information om hur dessa arbeten kan påverka dig som bor eller vistas i närheten. Du som håller hästar eller nötkreatur i närheten av ledningen får också viktig information.

Håller du känsliga hästar nära ledningsgatan kan det vara bra att flytta dem till annan plats under tiden som arbeten pågår.

Under våren har man genomfört alla fundamentsarbeten mellan Söderåsen–Barsebäck. Stolparna ligger förmonterade inför stolpresningen som enligt tidsplanen är beräknad att genomföras augusti–september i år.

Här får du information om de kommande arbeten som entreprenören VIC Energy kommer att utföra på uppdrag av Svenska kraftnät.

Då kommer det vara stor aktivitet utmed ledningsgatan

Under följande tidsperiod kommer det vara stor aktivitet utmed ledningsgatan:

Tid: 8 juli–29 september, 07.00–17.00, måndag–lördag.

Arbete kan även förekomma utanför dessa tider.

Vi tar ned faslinor från den befintliga ledningen –
8 juli till mitten av augusti

Från och med den 8 juli börjar vi ta ner faslinor från den befintliga ledningen längst hela sträckan. Vi tar undan linorna från åkrar och betesmark så snart som möjligt för att inte jordbruksmaskiner och djur ska ta skada. Vi ber dig dock vara extra uppmärksam under tiden 8 juli fram till mitten av augusti.

Vi börjar bygga den nya ledningen – från juli till slutet av september

Direkt efter att vi har tagit ned den gamla ledningen börjar vi bygga den nya ledningen. Detta innebär också att vi drar nya faslinor utmed hela sträckan. Vi ber dig vara uppmärksam på att linorna kan komma att hänga ned nära mark.

Sprängskarvning – 22 juli till 21 september

Då faslinorna levereras i längder om cirka 2 000 meter så behöver vi skarva dessa på några platser. För att skarva ihop faslinorna kommer vi använda en arbetsmetod som kallas sprängskarvning. Det innebär att en friluftsdetonation kommer att ske.

Ljudet från den typen av detonation sprids längre än vid vanlig sprängning där ljudet ofta dämpas av sprängmattor.

Sprängskarvning kommer att ske vid följande stolpplatser och tidpunkter:

 • Stolpplats 76–94: 22 juli–3 augusti 2024
 • Stolpplats 17/18–34/35: 29 juli–10 Augusti 2024
 • Stolpplats 94–114/115: 5 augusti–17 augusti 2024
 • Stolpplats 34/35–50/51: 12 augusti–24 augusti 2024
 • Stolpplats 114/115–132 (Barsebäck): 19 augusti–31 augusti 2024
 • Stolpplats 65/66–76: 26 augusti–7 september 2024
 • Stolpplats 3–17/18: 2 september–14 september 2024
 • Stolpplats 65/66–76: 9 september–21 september 2024

Kartbild – här spränger vi, öppnas i nytt fönster (.pdf) Öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats.

Lågt flygande helikoptrar – juli till september

Vi använder helikopter för att dra ut förlinan innan lindragningen sker. Detta sker utmed hela sträckan. Helikoptern kommer att flyga strax ovanför stolphöjd, 40–50 meter ovanför marken. Du som befinner dig i närheten kan märka detta i form av buller.

Hästar kan påverkas av våra arbeten

Har du tamdjur såsom hästar och nötkreatur kan de bli skrämda av bullret från

 • stolpfällning
 • detonationsskarvning
 • helikopterflygning.

Mer information: https://www.svk.se/soderasen-barseback