Nationella minoritetsspråk

Kävlinge kommun har mål och riktlinjer för hur vi arbetar med bland annat nationella minoritetsspråk. Det innebär till exempel att du har rätt till att kommunicera med oss på ditt hemspråk, om det är ett nationellt minoritetsspråk.

Grundskola

Som elev på någon av kommunens skolor har du rätt att erbjudas modersmålsundervisning på ditt nationella minoritetsspråk.
Modersmålsundervisning i Kävlinge kommun

Äldreomsorg

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt till äldreomsorg på ditt språk om det finns personal som behärskar språket. Du ska ha möjlighet att bevara din kulturella identitet inom kommunens äldreomsorg.

Bibliotek

Folkbiblioteken ska erbjuda böcker på minoritetsspråken. Alla ska ha möjlighet att utveckla sin kultur och använda sitt språk.
Biblioteken i Kävlinge kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella minoritetsspråk i Sverige

De nationella minoritetsspråken är

  • finska
  • jiddisch
  • meänkieli
  • romska (romani chib)
  • samiska

Du kan läsa mer om nationella minoritetsspråk på Institutet för språk och folkminnes webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?