Din digitala arbetsplats

Alla: mejl och Navet

Kort om M365:
Text ur lilla kommunikationsguiden + film
https://support.microsoft.com/en-us/office/what-is-microsoft-365-for-business-56e60c2b-1929-4a04-bd9b-ff5b844364f3?wt.mc_id=otc_m365basics

Teams - din samarbetsyta:
Text ur lilla kommunikationsguiden + film
https://support.microsoft.com/en-us/office/welcome-to-microsoft-teams-c73e430e-4183-4ded-b66e-35a844fd4017?wt.mc_id=otc_m365basics


Är du nöjd med innehållet på webbsidan?