Om Kävlinge kommun

PO tar fram: hur många anställda, olika yrken som finns representerade, organisationsskiss, boendekommun.

Om Kävlinge kommun

Resultatet från medborgarenkäten, ex. 98% trivs i kommunen, XX % tycker vi sköter våra verksamheter bra, service och bemötande, vanligaste namnet (Kolada, SCB)

Politik - sammanfattning och länk vidare

 

 

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?