Artikeln publicerades 12 oktober 2021

VA-arbete i Löddeköpinge vecka 41-45

Tekniska enheten kommer att utföra underhållsarbete på vattenledningsnätet under perioden 12 oktober till 12 november. Arbetet utförs på vardagar mellan 07.00–16.00. 

Framkomligheten i området kommer att begränsas vid de område schaktningsarbete utförs. Skyltning av dessa kommer att ske. Detta kan även medföra mindre störningar i vattenleveransen och medan spolningar pågår kan kunder uppleva sämre tryck och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen innan du använder det till dryck och tvätt.

Berörda gator är Bärnstensvägen, Topasvägen, Opalvägen, Fornvägen, Sköldvägen, Brynjevägen, Dösvägen, Runstensgränd, Hällkistegränd, Bondevägen och Lantvägen.