Artikeln publicerades 10 juni 2022

Etapp 2 av Stationsstaden

Kävlinge kommun kommer tillsammans med Fasab Mark AB att färdigställa gator och allmänna ytor inom entreprenaden Stationsstaden etapp 2 enligt översiktsritning nedan. Vi kommer att utföra ytskikt, belysning samt VA-arbeten på gatorna inom området.

Beräknad start för arbetena är 15/6 och förväntas vara klart i början på september med semesteruppehåll under veckorna 28-31.

Arbetena kommer börja längst i söder och gå norrut. Med tiden kommer detta innebära att ytor för biltrafik och parkering kommer vara begränsad.

Översiktsfoto över Stationsstaden