Artikeln publicerades 6 september 2022

Trafikomläggning i anslutning till Stationsstaden

Med start i september 2021 och 18–24 månader framöver kommer framkomlighet och parkeringsmöjligheter i anslutning till Stationsstaden och kringliggande gator att påverkas av trafikomläggningar. Bilister och cyklister kommer att omdirigeras.

Stationsstaden och Kävlinge kommun växer så det knakar med bland annat nya bostäder. För att undvika att byggtrafik, bilister och cyklister möts kommer därför trafiken kring Stationsstaden att omdirigeras och skyltning sättas upp som stöd för bilister och cyklister. Bilister som har för avsikt att parkera på eller intill berörda gator bör göra det först efter att de tagit TA-planen i beaktning.