Artikeln publicerades 16 november 2022

Asfaltsarbete på Landskronavägen vecka 47-48

Under perioden 24 nov- 1 dec kommer beläggningsarbeten att utföras på Landskronavägen. Befintlig asfalt ska rivas och ny ska läggas mellan Barsebäcksvägen i söder och Läraregränd i norr. Även de nyanlagda busshållplatserna på Köpingevägen kommer att asfalteras under ovanstående period.

Arbetena kommer att påverka framkomligheten för såväl biltrafik som för gång- och cykeltrafik. Vi är väl medvetna om att framkomligheten redan idag är begränsad med anledning av pågående entreprenad, men under ovanstående period blir framkomligheten än mer begränsad och vi vill därför uppmana till att välja annan väg om möjligt för att underlätta för de som måste passera, men även för att underlätta för entreprenören och öka säkerheten för denne under tiden arbetet pågår.

Tack för visad hänsyn.