Artikeln publicerades 2 mars 2023

Vägarbete i Furulund under vecka 10-17

Ett vägarbete på Husarvägen kommer under perioden 6 mars till och med den 24 april leda om trafiken via Hantverkargatan. Busshållplatsen flyttas cirka 100 meter österut.

På grund av vägarbete med att skapa en förhöjd korsning påverkas trafiken på Parkgatan/Sommargatan under perioden 7 mars till och med den 27 mars. Gående och cyklister kan passera och bilar leds om.

Vänligen följ väghänvisning under arbetets gång.

Tack för visad hänsyn!