Artikeln publicerades 13 mars 2023

Arbete på Högsvägen Kävlinge

Det ska byggas ett nytt vänstersvängskörfält in till det nya kommande området Almelund. Begränsad framkomlighet och trafikljus är på plats.

Under tiden för åtgärderna på Högsvägen kommer endast ett körfält att vara öppet och reglering sker med trafiksignaler. Beräknad avstängning är till slutet av april. Även befintlig gång- och cykelbana kommer, på delar av sträckan, att ha en tillfällig sträckning under denna period.