Artikeln publicerades 31 oktober 2023

Endast ett körfält öppet på Harrievägen

På grund av arbete med dagvattenledningar behöver man stänga ett körfält på Harrievägen under perioden 23/10-30/10.

Tack för visad hänsyn på platsen!