Du som lever med våld och hot

Här hittar du information om var du kan få stöd, hjälp och skydd om du utsatts för våld, hot, psykisk misshandel, sexuella övergrepp och ekonomisk utpressning i nära relation.

Sittande, rädd kvinna sträcker upp sina händer för skydd.

Det finns hjälp. Ta kontakt.

Du bör ta kontakt med någon och tala om din situ​ation. Ingen människa ska behöva tolerera våld och kränkningar och ett telefonsamtal kan vara första steget. Du är inte ensam, det finns stöd att få.

Kvinnofridslinjen på andra språk - Womens' telephone helpline in other languages

Barn och ungdom som upplevt eller bevittnat våld och hot

Har du bevittnat våld mellan dina föräldrar eller andra vuxna? Eller har du blivit slagen eller trakasserad i din familj? Kanske du tvingas göra saker du inte vill? Så ska du inte behöva ha det.

Här får du hjälp och stöd

Socialtjänsten i Kävlinge kommun

Vad kan Socialtjänsten hjälpa till med?

Socialtjänsten har ansvar för att våldsutsatta personer får det stöd och den hjälp de behöver. Du kan ringa till oss och vara helt anonym.

Vi kan bistå med en rad olika åtgärder, bland annat:

 • Rådgivning
 • Information om dina rättigheter och möjligheter till stöd, hjälp och skydd
 • Kontakt med andra instanser
 • Skyddat boende
 • Riskbedömning och säkerhetsplanering
 • Tillfällig ekonomisk hjälp
 • Rådgivning i frågor om vårdnad, boende och umgänge
 • Kontaktperson eller kontaktfamilj
 • Akut boende
 • Stödgrupper för barn som upplevt våld i familjen

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kan drabba både barn och vuxna, män och kvinnor, oavsett kön, religion, sexualitet eller etnicitet. I Sverige har alla människor samma mänskliga rättigheter, oavsett om du är flicka eller pojke, man eller kvinna.

Om du upplever att du inte får bestämma själv över din framtid och ditt liv, vem du ska vara tillsammans med, gifta dig med eller om du känner dig övervakad och kontrollerad av din familj och släktingar, kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Du kanske är orolig över att du själv eller någon annan ska bli utsatt för könsstympning, bli bortförd mot sin vilja eller tvingas att ingå ett äktenskap.

Om du känner dig orolig och vill prata med någon om det du upplever, eller om du behöver hjälp kan du eller någon du litar på ta kontakt med socialtjänsten. Du behöver inte berätta vad du heter.

Kriscentrum i mellersta Skåne mot våld i nära relationer

Kriscentrum är en biståndsfri samtalsmottagning mot våld i nära relationer. Om du av någon anledning inte vill ha kontakt med socialtjänsten så kan du ringa direkt till dem.

Att gå till Kriscentrum är gratis och personalen där jobbar under sekretess. Du kan också få hjälp av socialtjänsten att ta kontakt med Kriscentrum.

Kontakt
046-35 50 71
kriscentrum@lund.se

Telefontider vardagar måndag-fredag klockan 11.00-12.00, i övrigt telefonsvarare.
Besöksadress: Ringvägen 1, 2:a våningen.
Postadress: Box 12 55, 221 05 Lund.

En samtalsmottagning för män, kvinnor och barn. För dig som blivit utsatt, upplevt eller utövat fysiskt/psykiskt våld. Vi erbjuder:

 • individuellt anpassad hjälp
 • samtalsstöd
 • rådgivning
 • krisbearbetning enskilt eller i grupp och det är kostnadsfritt.

Vi som arbetar har mångårig erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete. Vi arbetar under sekretess, journalföring och registrering förekommer inte. Kriscentrum drivs gemensamt av Lund, Eslöv, Kävlinge, Staffanstorp, Lomma, Höör och Hörby kommuner, samt Svenska Kyrkan.

Kvinnofridslinjen

Kontakt
020-50 50 50, samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Kvinnofridslinjen erbjuder:

 • Professionellt stöd och rådgivning
 • Stödtelefon dygnet runt
 • Anonymitet

Kvinnofridslinjens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren erbjuder med mänsklig samtalsstöd och vägledning till Kävlinge kommuns invånare när de har blivit utsatta för brott, bevittnat brott eller är anhörig till någon som utsatts för brott.

Brottsofferjouren har tid att lyssna om du vill prata om det som hänt och om något känns svårt eller jobbigt.

Hos Brottsofferjouren kan brottsutsatta, anhöriga och vittnen också få stöd i och information om rättsprocessen, det vill säga hur polisens förundersökning går till, vad som händer om det blir rättegång samt vad de har för rättigheter när det gäller skadestånd och brottsskadeersättning.

På tingsrätten i Lund har vi vittnesstödsverksamhet som ger stöd och information till vittnen, målsäganden och anhöriga innan, under och efter rättegång.

Stödet är kostnadsfritt och alla på Brottsofferjouren har skrivit under ett tystnadslöfte.

Kontakt till Brottsofferjouren
046-32 32 98
info@mskane.boj.se

Läs mer på Brottsofferjourens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta bort historik i webbläsaren

Om du inte vill att någon ska kunna se vilka webbplatser du varit på och vad du använt webben till, måste du ta bort de spår du lämnar efter dig på datorn. Du kan göra på flera sätt för att dölja på vilka sidor du surfat på för andra som har tillgång till samma dator.

Så här gör du i olika webbläsare:

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?