Medling vid brott

Du som har begått ett brott eller blivit utsatt för ett brott kan bli erbjuden medling.

Vad innebär medling?

Det finns en lag som innebär att kommunen är skyldig att erbjuda medling till unga personer som begått brott. Medling är ett frivilligt möte mellan en person som begått ett brott och den person som utsatts för brottet tillsammans med en neutral medlare.

Syftet med mötet är att båda parterna ska få samtal om det som hänt. Det finns också möjlighet för parterna att göra överenskommelser i form av avtal om till exempel hur man skall förhålla sig till varandra i framtiden.

Medlarens uppgift

Medlarens uppgift är att förbereda parterna för medlingen, hjälpa till i samtalet om det behövs samt vara en säkerhet för att mötet skall gå bra. Medling är användbart i många olika typer av brott såsom skadegörelse, olaga hot, misshandel och rån.

Medlingen ersätter inte rättegång och/eller straff men åklagaren meddelas om gärningsmannen medverkat i medling.

Medling för dig som utsatts för brott

Det krävs mod att möta den som utsatt Dig för brott. Medlingen kan hjälpa dig att minska eventuell rädsla för den här personen och underlätta framtida möten.
Du får möjlighet att berätta för honom eller henne hur du upplevt det du varit med om och vad det inneburit för dig. Du har också möjlighet att ställa frågor.

Medling för dig som begått ett brott

Det krävs mod att möta den du utsatt för brott. Genom att ställa upp på medling visar du att du tar ansvar för dina handlingar och vill försöka ställa saker och ting till rätta.
I medlingen får du ett tillfälle att förklara och samtala om det som hänt.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?