Misstanke om barn som far illa

Misstänker du eller vet du att ett barn far illa, så ska du kontakta socialtjänsten, i första hand via e-tjänst eller telefon under telefontid. Om ärendet inte kan avvakta till nästkommande vardag, se kontaktvägar under Kontakt.

Svart-vitt foto på barn som döljer ansiktet i sina händer.

Foto av Kat Jayne från Pexels

Alla ska anmäla vid misstanke

I lagen står det att alla som vet om om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL).

Orosanmälan barn och unga - e-tjänst

Du kan göra en anmälan via e-tjänst Orosanmälan barn och unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan inte göra en anonym orosanmälan i denna e-tjänst. Vill du vara anonym, kontakta Mottagningsenheten, 046-73 99 26 eller någon av de andra kontaktvägarna under Kontakt.

Anmäla som privatperson

När du anmäler beskriv din oro så tydligt som möjligt. Genom att anmäla din oro för ett barn tar du ansvar för barnet och uppmärksammar på så sätt Individ- och familjeomsorgen på situationen. Som anmälare behöver du inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att du misstänker det. Det är Individ- och familjeomsorgen som ska utreda barnets situation och bedöma om barnet behöver skydd eller stöd.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym och din anmälan behöver inte vara skriftlig. Tänk på att inte säga ditt namn och informera de du pratar med om du vill vara anonym.

Anmäla som tjänsteman

Du som är anmälningsskyldig i tjänsten ska anmäla till Individ- och familjeomsorgen om du misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Exempel på verksamheter med anmälningsplikt är skola, förskola, polis, vuxen- och barnpsykiatriska kliniker och tandvården.

Du är också skyldig att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för Individ- och familjeomsorgens bedömning.

Stöd och mer information till dig som är anmälningsskyldig hittar du på socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?