Misstanke om barn som far illa

Misstänker du eller vet du att ett barn far illa, så ska du ringa socialtjänsten i första hand. Vid akuta situationer, utöver deras telefonmottagning, kan Kontakt Kävlinge ta emot din orosanmälan. Du kan vara anonym.

Svart-vitt foto på barn som döljer ansiktet i sina händer.

Foto av Kat Jayne från Pexels

Alla ska anmäla vid misstanke

I lagen står det att alla som vet om om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). Som privatperson har du möjlighet att vara anonym och din anmälan behöver inte vara skriftlig. Tänk på att inte säga ditt namn och informera de du pratar med om du vill vara anonym.

Somliga yrkesgrupper är dock skyldiga att anmäla enligt lag och anmälan ska då göras skriftligt. De som har anmälningsplikt kan till exempel jobba inom barnomsorg, skola och hälso- och sjukvården.

Telefonmottagningen vardagar
Måndag-fredag kl. 10.00-11.45
046-73 99 26

Vid akuta situationer övriga tider vardagar
Kontakt Kävlinge
046-73 90 00
Telefonöppettider se nedan

Om du behöver tala med socialtjänsten under helger
Sociala jouren
046-12 12 99

I akutsituationer eller livshotande tillstånd
Ring 112

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?