Anmälan stödgrupp Bryggan

Anmälan till stödgrupp för barn som lever med en förälder eller närstående som har missbruk eller psykisk ohälsa. Stödgruppen riktar sig även till barn som upplevt våld eller hot.

Gruppen träffas vid 12 tillfällen.

Personuppgifter
Personuppgifter
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?