Anmälan stödgrupp Vågen

Anmälan till stödgrupp för barn vars föräldrar skilt sig eller separerat och där barnet upplevt separationen som svår.

Gruppen träffas vid 10 tillfällen.

Personuppgifter
Personuppgifter
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?