Våga sluta, du som utövar våld och hot

Kriscentrum mellersta Skåne

Kriscentrum är en samtalsmottagning för vuxna och barn. Vi arbetar mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Alla är välkomna, oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning.

Mottagningen vänder sig till dig som blivit utsatt för, upplevt eller utövat våld i en nära relation. För barn och unga finns en insats som heter Lysmasken.

Alla erbjuds en individuell samtalskontakt men vi har även grupper för vuxna och barn. Samtalen är kostnadsfria.

Kriscentrum mellersta Skåne är till för dig som bor i kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp.

Kontakt

Kontaktuppgifter och mer information finns på Kriscentrums webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj att sluta - telefonlinje för dig som utövar våld i nära relationer

Telefonlinjen "Välj att sluta" som ska hjälpa personer som vill sluta utöva våld i nära relationer. Telefonlinjen är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Skåne och Stockholm samt Manscentrum Stockholm.

Kontakt

Välj att sluta
020-555 666

Utbildade terapeuter från Manscentrum Stockholm kommer att svara i telefonen. Den som ringer kommer att kunna få i stöd i stunden, men också uppmanas att söka mer långtgående hjälp och behandling hos en verksamhet i sin hemkommun.

På väljattsluta.se finns mer information om telefonlinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta bort historik i webbläsaren

Om du inte vill att någon ska kunna se vilka webbplatser du varit på och vad du använt webben till, måste du ta bort de spår du lämnar efter dig på datorn. Du kan göra på flera sätt för att dölja på vilka sidor du surfat på för andra som har tillgång till samma dator.

Så här gör du i olika webbläsare:

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?