Vuxna på stan, nattvandring

Vill du göra en insats och lära känna våra ungdomar, vara en förebild som de kan lita på och samtidigt visa att vi vuxna i Kävlinge kommun verkligen bryr oss? Gå då med och nattvandra idag!

Information om nattvandring i Kävlinge kommun

I både Löddeköpinge och Kävlinge/Furulund tätorter finns aktiva nattvandringsnätverk.

Nattvandra i Löddeköpinge

Kontakta Leif Singbrant
leif.singbrant@telia.se
046-70 91 02, 0706-38 72 29

Nattvandra i Kävlinge/Furulund

Kontakta Camilla Nyman
camillanyman68@gmail.com
0733-36 15 25

Vad är nattvandring?

Nattvandrarnas arbete går ut på att vara en vuxen förebild och ett stöd för våra ungdomar. Nattvandrarna vill motverka skadegörelse, våld, droger och främlingsfientlighet, och hjälpa till att ligga steget före mot en tryggare kommun. Nattvandring innebär också att knyta nya värdefulla kontakter med andra vuxna som har barn i samma ålder, och att tillsammans kunna bygga upp prosociala relationer som annars inte varit möjliga.

Rent praktiskt innebär nattvandring att grupper om 3-5 vuxna träffas för att gemensamt gå ut och med respekt möta ungdomarna i deras miljö. Nattvandrarna är alltid iklädda orangefärgade nattvandrarjackor, och alla nattvandrare är försäkrade genom Skandia.

Polis och kommun samverkar med nattvandrarna, och ordnar regelbundet avstämningsmöten.

Vem är du som vill nattvandra?

Du är välkommen att vandra med oss om du är över 18 år och en bra förebild för unga. Ingen som bär nattvandrarjacka får eller ska uppfattas som lagens förlängda arm, medborgargarde eller väktare. Du är bara en vanlig vuxen med god människosyn som bryr dig om våra barn och unga, och vill bidra till en tryggare kommun.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?