Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktions­nedsättning, autism eller hjärnskada med begåvningsmässigt funktionshinder som orsakats i vuxen ålder.

Två personer tittar på ett schema som finns på en stor whiteboard

Verksamheten utformas tillsammans med dig eller/och dina företrädare och dokumenteras i en genomförandeplan och delaktighetsplan.

Vi arbetar för mångfald, integration och att ha individuella samt meningsfulla arbetsuppgifter.

Daglig verksamhet samarbetar med andra aktörer inom kommunen och kan därför erbjuda riktiga samt viktiga arbetsuppgifter.

Möjlighet att välja daglig verksamhet

Kävlinge kommun erbjuder dig möjlighet att välja daglig verksamhet bland godkända utförare.

Byta till en annan daglig verksamhet

Om du vill byta till en annan daglig verksamhet kan du göra det när som helst genom att prata med din LSS-handläggare. Du behöver inte berätta varför du vill byta.

Presentation av dagliga verksamheter

Här nedan kan du jämföra dagliga verksamheter och se om någon erbjuder det som är viktigt för just dig. Du hittar även kontaktuppgifter här.

Bibliotekscaféet

Kvarngatan 17, 244 31 Kävlinge

Bibliotekscaféet är en utflyttad verksamhet dit allmänheten kan komma och sätta sig ner för att njuta av ett bra utbud av smörgåsar, baguetter och kakor.

Speciella aktiviteter och inriktningar

Vi som arbetar på caféet driver verksamheten tillsammans med personal från den dagliga verksamheten. Det innebär att i arbetsuppgifterna ingår det bland annat att tillreda den mat som säljs, baka samt ta hand om kök, disk, städning och varumottagning. Mycket av det som serveras bakas på plats och gruppen tar emot beställningar.

Vi följer livsmedelsverkets riktlinjer och regler kring hantering av livsmedel. Det innebär bland annat noga kontroll av städning och hygien.

Du kan komplettera biblioteks café daglig verksamhet med sysselsättning på någon av Kävlinge Kommuns dagliga verksamheter.

Tillsammans med dig och med respekt för dina önskemål arbetar vi inom LSS och socialpsykiatri utifrån dina behov och förutsättningar.

Personalens kompetens

På biblioteks café daglig verksamhet arbetar två stödassistenter. Övrig kompetens kopplad till verksamheten består av ett team med stödpedagog, arbetsterapeut, fysioterapeut samt sjuksköterska.

Kontaktuppgifter

Bibliotekscaféet
046-73 90 33

Enhetschef Karolina Jagesten
karolina.jagesten@kavlinge.se
046-73 90 34

Fakta

Typ av service

Daglig verksamhet LSS

Målgrupp

Personkrets ett och två LSS

Organisationsform

Kommunal

Fixargruppen

Annelövsvägen 1B, 244 71 Dösjebro

Fixargruppen är en utegrupp med många skiftande uppdrag. Vi har tillgång till buss och har arbetsuppgifter runt om i Kävlinge kommun som är varierande och anpassade.

Speciella aktiviteter och inriktningar

Exempel på diverse arbetsuppgifter kan vara gräsklippning, transportuppdrag, vara behjälpliga vid olika transporter.

Fixargruppen utgår från en scoutgård i Dösjebro och är föreningen behjälplig med olika arbetsuppgifter.

Du kan även komplettera fixargruppens daglig verksamhet med sysselsättning på någon av Kävlinge kommuns dagliga verksamheter.

Tillsammans med dig och med respekt för dina önskemål arbetar vi inom LSS och socialpsykiatri utifrån dina behov och förutsättningar.

Personalens kompetens

På fixargruppen daglig verksamhet arbetar tre stödassistenter. Övrig kompetens kopplad till verksamheten består av ett team med stödpedagog, arbetsterapeut, fysioterapeut samt sjuksköterska.

Kontaktuppgifter

Fixargruppen
0708-52 90 14
fixargruppen@kavlinge.se

Enhetschef Karolina Jagesten
karolina.jagesten@kavlinge.se
046-73 90 34

Fakta

Typ av service

Daglig verksamhet LSS

Målgrupp

Personkrets ett och två LSS

Organisationsform

Kommunal

Individuellt utflyttad daglig verksamhet

Ospecificerad arbetsplats

För de personer som har förmåga och intresse av att få möjlighet att ha sin dagliga verksamhet utflyttad som en enskild plats på ett företag eller annan arbetsplats i kommunen.

Speciella aktiviteter och inriktningar

Arbetet skräddarsys i samarbete mellan arbetsplatsen och individen tillsammans med arbetskonsulenten från dagliga verksamheten. Arbetskonsulenten introducerar deltagaren på arbetsplatsen och är med på plats utifrån behov av stöd från deltagare och arbetsplats.

En del personer väljer att arbeta heltid medan andra arbetar på deltid. För en del personer passar det bäst att vara på arbetsplatsen under några timmar, en till flera dagar i veckan.

Tillsammans med dig och med respekt för dina önskemål arbetar vi inom LSS och socialpsykiatri utifrån dina behov och förutsättningar.

Personalens kompetens

I individuellt utflyttad daglig verksamhet arbetar två arbetskonsulenter med utbildning inom individanpassat stöd till arbete, Supported employment och IPS.

Kontaktuppgifter

Enhetschef Karolina Jagesten
karolina.jagesten@kavlinge.se
046-73 90 34

Fakta

Typ av service

Daglig verksamhet LSS

Målgrupp

Personkrets ett och två LSS

Organisationsform

Kommunal

Lyckan

Västra långgatan 24, 244 32 Kävlinge

På Lyckan utgår vi från dig och dina förutsättningar, behov och önskemål. Arbetsuppgifterna är varierande och anpassade efter det.

Speciella aktiviteter och inriktningar

Arbetsuppgifter och aktiviteter på Lyckan kan vara enklare trädgårdsarbete, miljöarbete i form av skräpplockning på olika platser i kommunen, platta värmeljuskoppar, förbereda skruvar till monteringsarbete på plastfabriken i Dösjebro. Frimärksarbete, till gagn för människor som har det svårt.

Vi samarbetar med olika företag för anpassade och meningsfulla arbetsuppgifter.

Du kan gå ut på promenad eller cykla med side by side cykel. Vi nyttjar rörelseprogram enligt fysioterapeutens rekommendationer och pedagogiskt anpassade kognitiva och motoriska övningar.

Personalens kompetens

På Lyckan arbetar två stödassistenter och en stödpedagog på plats i det dagliga arbetet. Övrig kompetens kopplad till verksamheten består av ett team med stödpedagog, arbetsterapeut, fysioterapeut samt sjuksköterska.

Kontaktuppgifter

Lyckan
046-280 41, 0730-44 73 70

Enhetschef Karolina Jagesten
karolina.jagesten@kavlinge.se
046-73 90 34

Fakta

Typ av service

Daglig verksamhet LSS

Målgrupp

Personkrets ett och två LSS

Organisationsform

Kommunal

Miljögruppen

Västra Långgatan 24, 244 32 Kävlinge

Miljögruppen arbetar med både inne och ute aktiviteter. Målsättningen för gruppens deltagare är att främja deras utveckling, sociala träning och självständighet samt bejaka varje persons intresse och behov.

Speciella aktiviteter och inriktningar

Deltagare i miljögruppen har möjlighet att arbeta tillsammans med personal på ett företag, får uppdrag från kommunen med skräpplockning. Dessutom ingår trädgårdsarbete och städning. Du kan även komplettera miljögruppens dagliga verksamhet med sysselsättning på någon av Kävlinge Kommuns dagliga verksamheter.

Tillsammans med dig och med respekt för dina önskemål arbetar vi inom LSS och socialpsykiatri utifrån dina behov och förutsättningar.

Personalens kompetens

I miljögruppen arbetar en stödassistent samt en stödpedagog på plats i det dagliga arbetet. Övrig kompetens kopplad till verksamheten består av ett team med stödpedagog, arbetsterapeut, fysioterapeut samt sjuksköterska.

Kontaktuppgifter

Miljögruppen
046-73 96 54 eller 0709-73 96 54

Enhetschef Karolina Jagesten
karolina.jagesten@kavlinge.se
046-73 90 34

Fakta

Typ av service

Daglig verksamhet LSS

Målgrupp

Personkrets ett och två LSS

Organisationsform

Kommunal

Norrehedsgruppen

Bagerivägen 13, 246 30 Löddeköpinge

Norrehed är en utflyttad daglig verksamhet i Löddeköpinge och verksamheten drivs tillsammans med personal från daglig verksamhet.

Speciella aktiviteter och inriktningar

Verksamheten består av ett café dit allmänheten kan komma och sätta sig ner för att njuta av ett utbud av smörgåsar, kakor eller en lättare lunch som vi tillreder och serverar.

Vi följer livsmedelsverkets riktlinjer och regler kring hantering av livsmedel. Det innebär bland annat noga kontroll av städning och hygien.

Norrehed daglig verksamhet består även av en servicegrupp som har tillgång till bil och utför vaktmästaruppdrag på plats samt serviceuppdrag i kommunen. Vi är även ute på företag bland annat på Willys. Där frontar vi, gör fint i hyllorna och packar upp varor.

Du kan kombinera dina arbetsuppgifter på Norrehed samt komplettera Norrehed daglig verksamhet med sysselsättning på någon av Kävlinge Kommuns andra dagliga verksamheter.

Tillsammans med dig och med respekt för dina önskemål arbetar vi inom LSS och socialpsykiatri utifrån dina behov och förutsättningar.

Personalens kompetens

På Norrehed daglig verksamhet arbetar tre stödassistenter. Övrig kompetens kopplad till verksamheten består av ett team med stödpedagog, arbetsterapeut, fysioterapeut samt sjuksköterska.

Kontaktuppgifter

Enhetschef Karolina Jagesten
karolina.jagesten@kavlinge.se
046-73 90 34

Fakta

Typ av service

Daglig verksamhet LSS

Målgrupp

Personkrets ett och två LSS

Organisationsform

Kommunal

Nytida - Solängens arbets- och karriärcentrum

Plast- och datagruppen

Domänvägen 9, 244 71 Dösjebro

På Västra Karaby Plast i Dösjebro arbetar denna grupp med att montera och paketera olika typer av plastdetaljer till fabriken.

Speciella aktiviteter och inriktningar

Arbetsgruppen äräven en datagrupp som arbetar med att ta fram bildbeställningar, recept och tydliggörande bilder. Arbetsgruppen gör också en daglig verksamhets tidning som finns inom daglig verksamhet.

På plastfabriken arbetar vi på ett strukturerat sätt med tydliga rutiner och teckenkommunikation. Varje arbetsdag går arbetsgruppen en promenad till och från där arbetsgruppen äter.

Du kan även komplettera gruppens dagliga verksamhet med sysselsättning på någon av Kävlinge Kommuns dagliga verksamheter.

Tillsammans med dig och med respekt för dina önskemål arbetar vi inom LSS och socialpsykiatri utifrån dina behov och förutsättningar.

Personalens kompetens

I gruppen arbetar två stödassistenter. Övrig kompetens kopplad till verksamheten består av ett team med stödpedagog, arbetsterapeut, fysioterapeut samt sjuksköterska.

Kontaktuppgifter

Plast- och datagruppen
046-73 91 96

Enhetschef Karolina Jagesten
karolina.jagesten@kavlinge.se
046-73 90 34

Fakta

Typ av service

Daglig verksamhet LSS

Målgrupp

Personkrets ett och två LSS

Organisationsform

Kommunal

Sinnesgruppen

Västra Långgatan 24, 244 32 Kävlinge

Sinnesgruppen ägnar sig främst åt olika typer av sinnesstimulerande aktiviteter.

Speciella aktiviteter och inriktningar

Gruppen har tillgång till varmvattenbassäng och badar på Billingshäll två gånger i veckan. Gruppen är ofta ute i naturen, där det finns mycket som stimulerar sinnena. Sinnesgruppen brukar också ha bakning, musik samt taktil massage på schemat.

Deltagarna i gruppen har egna individuella scheman såsom sjukgymnastik, lägesändringar, stå skal och använda sinnesrum som exempelvis snoezel.

Du kan komplettera sinnesgruppens daglig verksamhet med sysselsättning på någon av Kävlinge Kommuns dagliga verksamheter.

Tillsammans med dig och med respekt för dina önskemål arbetar vi inom LSS och socialpsykiatri utifrån dina behov och förutsättningar.

Personalens kompetens

I gruppen arbetar fyra stödassistenter samt en stödpedagog på plats för den pedagogiska utformningen. Övrig kompetens kopplad till verksamheten består av ett team med stödpedagog, arbetsterapeut, fysioterapeut samt sjuksköterska.

Kontaktuppgifter

Sinnesgruppen
046-73 96 53

Enhetschef Karolina Jagesten
karolina.jagesten@kavlinge.se
046-73 90 34

Fakta

Typ av service

Daglig verksamhet LSS

Målgrupp

Personkrets ett och två LSS

Organisationsform

Kommunal

Stationen, butik och café

Högalidsvägen 6​, 244 32 Kävlinge

På Stationen arbetar vi med skapande verksamhet.

Speciella aktiviteter och inriktningar

Vi tillverkar bland annat smycken, ljus, spel, skålar av LP- skivor, sadelskydd, lyktor och klockor. Vi gör också alster av betong, exempelvis fågelbad av olika slag och diverse trädgårdsdekorationer.

Café

Förutom skapande verksamhet driver vi en mindre caféverksamhet där man kan köpa fika, antingen för att äta på plats eller ta med sig.

Hjärtligt välkomna in och titta!

Caféets öppettider:
Måndag 8.30–15.30
Tisdag 9.30–15.30
Onsdag-fredag 8.30–15.30

Du kan även komplettera skapandegruppens daglig verksamhet med sysselsättning på någon av Kävlinge Kommuns dagliga verksamheter.

Tillsammans med dig och med respekt för dina önskemål arbetar vi inom LSS och socialpsykiatri utifrån dina behov och förutsättningar.

Personalens kompetens

I gruppen arbetar tre stödassistenter. Övrig kompetens kopplad till verksamheten består av ett team med stödpedagog, arbetsterapeut, fysioterapeut samt sjuksköterska.

Kontaktuppgifter

Stationen
046-73 96 87

Enhetschef Karolina Jagesten
karolina.jagesten@kavlinge.se
046-73 90 34

Fakta

Typ av service

Daglig verksamhet LSS

Målgrupp

Personkrets ett och två LSS

Organisationsform

Kommunal

Tydliggörandegruppen

Västra Långgatan 24, Kävlinge

Tydliggörandegruppen arbetar med hjälp av strukturerat och tydliggörande metodik, TEACCH. Med detta arbetssätt försöker vi skapa en förutsägbarhet i tid och rum.

Speciella aktiviteter och inriktningar

Varje deltagare arbetar efter individuellt schema anpassat schema som innehåller skrivna ord eller bilder så att dagen blir tydlig för individen.

Arbetsuppgifterna är anpassade efter individens behov och intresse. Några arbetsuppgifter kan var papperstur, promenad och trädgårdsarbete. Vi är även på Lödde ridklubb där deltagare hjälper till med olika sysslor som att mocka, sopa gångar och fylla på vatten i hagarna.

Du kan komplettera tydliggörandegruppens daglig verksamhet med sysselsättning på någon av Kävlinge Kommuns dagliga verksamheter.

Tillsammans med dig och med respekt för dina önskemål arbetar vi inom LSS och socialpsykiatri utifrån dina behov och förutsättningar.

Personalens kompetens

I gruppen arbetar fem stödassistenter. Övrig kompetens kopplad till verksamheten består av ett team med stödpedagog, arbetsterapeut, fysioterapeut samt sjuksköterska.

Kontaktuppgifter

Tydliggörandegruppen
046-73 96 52

Enhetschef Karolina Jagesten
karolina.jagesten@kavlinge.se
046-73 90 34

Fakta

Typ av service

Daglig verksamhet LSS

Målgrupp

Personkrets ett och två LSS

Organisationsform

Kommunal

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?