Nu gör vi LSS Daglig verksamhet ännu bättre!

Under våren började vi arbetet med
att göra daglig verksamhet bättre.
Förändringarna görs för att det ska bli bra.

Våra lokaler passar till olika
sorters daglig verksamhet.
Även deltagare och personal
kan passa olika bra i verksamheten.

För att det ska bli riktigt bra
tittar vi nu på alla lokaler, grupper
och personal som vi har.
Vi vill ju att de i daglig verksamhet
ska vara nöjda och få det som behövs.

Vi har redan flyttat från Bygdegatan
till Lallerstedtska huset.
Där låg gamla Kävlinge bibliotek tidigare.
Våra nya lokaler är annorlunda,
så nu behöver vi bestämma hur
vi bäst använder dem.

Efter i sommar kommer vi inte att
att ha café på träffpunkt Norrehed.
De deltagarna passar bättre
i någon annan daglig verksamhet.

Om du behöver byta lokal eller
grupp så pratar vi med dig om det.
Det är viktigt att du inte tycker
att det känns konstigt på ett dåligt sätt.
Dina anhöriga och gode män
får också information.

Om du undrar något är det bra
om du frågar så vi kan förklara.

Karolina ansvarar för LSS Daglig verksamhet.
Hon vill att alla som undrar något
ska kontakta henne.
Du kan skicka e-post: karolina.jagesten@kavlinge.se
Du kan också ringa: 046-73 90 34

Detta är daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för vuxna,
som har en utvecklingsstörning,
autism eller som har fått en hjärnskada som vuxen
och som inte har arbete eller utbildar sig.

Daglig verksamhet är något att göra på dagarna
som är intressant.
På en daglig verksamhet träffar du andra
och kommer ut.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?