Värmeljus blir proteser

Genom att lämna in dina utbrunna värmeljus till kommunens dagliga verksamhet kan du bidra till att göra världen lite bättre. Metallen i värmeljusen återvinns för att sedan användas till att göra proteser till fattiga människor i Thailand.

Sedan hösten 2016 har den dagliga verksamheten i Kävlinge samlat in utbrunna värmeljus. De tomma värmeljuskopparna skapar sysselsättning för personer med funktionsnedsättning och bidrar samtidigt till en bättre miljö.

Vi arbetar med att ta bort stearin och vekeshållare från värmeljuskopparna, för att sedan platta till dem och lämna in till metallåtervinning.

Intäkterna från metallåtervinningen går till inköp av återvunnen aluminium i Thailand. Där används metallen för att tillverka ben- och armproteser till fattiga människor.

Här kan du lämna in dina värmeljuskoppar:

  • Bibliotekscaféet i Kävlinge
  • Kävlinge församling
  • Löddebygdens församling
  • Nordic Wellness, Kävlinge
  • Trähästen, Västra Långgatan 24 i Kävlinge

Återvinning gör skillnad

Att återvinna aluminium har stor betydelse för miljön då det går åt cirka 95 procent mer energi vid tillverkning av nytt aluminium jämfört med att återvinna metallen. I Thailand är aluminium en viktig komponent i tillverkningen av arm- och benproteser. Priset för metallen är dock högt, vilket gör det svårt för den fattiga befolkningen att köpa sitt hjälpmedel. Här kan de insamlade värmeljuskopparna från Kävlinge göra skillnad. Likande projekt pågår i kommuner i hela landet, bland annat i Eslöv och Hörby.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?