Hjälpmedel och bostadsanpassning

På denna sidan finns information för dig som behöver låna hjälpmedel eller ansöka om bostadsanpassning.

Kvinna med rullator

Hjälpmedel

Om du har eller har fått en funktionsnedsättning och inte längre klarar av att utföra de dagliga aktiviteterna som du gjort tidigare, kan du behöva låna hjälpmedel.

Låna rullstol gratis i en vecka

Från och med den 1 april 2024 kan du som är över 20 år och bosatt i kommunen låna rullstol gratis i max en vecka.

Det finns tre rullstolar för utlåning. Är rullstolarna bokade kan inte lån garanteras.

Kontakta hjälpmedelsförrådet för lån av rullstol.
0709-73 91 18

Hämta och lämna rullstol

Rullstolen hämtas och lämnas på Hjälpmedelsförrådet, Billingshällsvägen 2, Kävlinge.

Öppettider helgfria torsdagar mellan 7–14 (Lunchstängt mellan 12-12.30).

Rullstolen ska lämnas i tid annars tillkommer en förseningsavgift.

Ansök om förskrivna hjälpmedel

Du som är över 20 år, bosatt i kommunen och är i behov av hjälpmedel kan ta kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut i det område du bor.

Exempel på hjälpmedel som du kan låna

 • rollator
 • rullstol
 • toalettförhöjning
 • minneshjälpmedel

Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut gör en bedömning av hjälpmedelsbehovet, provar ut, tränar in och förskriver hjälpmedel.

Hjälpmedelsabonnemang på förskrivna hjälpmedel

Abonnemangsavgift på 95 kr i månaden oavsett antal hjälpmedel du lånar.

Har du insatser enligt LSS, tillhör socialpsykiatrin, bor på särskilt boende eller redan betalar omvårdnadsavgift (även kallad maxtaxa) för hemsjukvård debiteras du inte för hjälpmedelsabonnemang.

I avgiften ingår lånet av hjälpmedel samt vid behov anpassning av hjälpmedlet, eventuell service och kontroller och hämtning av några större hjälpmedel. Fakturering sker månadsvis.

Region Skåne och deras ansvar

Region Skåne har ansvarar för hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 20 år.

För personer över 20 år ansvarar region Skåne för:

 • Elektriska rullstolar
 • Kommunikationshjälpmedel
 • Vissa sittanpassningar
 • Vridbara bilstolar
 • Hjälpmedel vid syn och hörselnedsättningar

Beställ hjälpmedel i samband med planerad operation

I samband med en planerad operation av höft eller knä kan du behöva hjälpmedel.

Hjälpmedel vid planerade operationer förskrivs inte av Kävlinge kommun men kan hyras från kommunen för 193 kr per kalendermånad.

Hyr hjälpmedel i samband med din höft eller knäoperation

Du använder Kävlinge kommuns e-tjänst för att hyra hjälpmedel.

Hjälpmedel som kan behövas efter höft eller knäoperation

 • toalettstolsförhöjning med armstöd
 • strumppådragare
 • griptång
 • förhöjningsdyna
 • kryckkäppar
 • duschpall

Om det efter operationen visar sig att du är i behov av andra hjälpmedel ska sjukhuset meddela detta till kommunens arbetsterapeut.

Återlämning av hjälpmedel

När du inte längre behöver dina hjälpmedel ska de lämnas tillbaka rengjorda till Kävlinge kommuns hjälpmedelsförråd. Det gäller även om du flyttar från kommunen.

Adress till Hjälpmedelsförrådet

Billingshällsvägen 2, Kävlinge, Hjälpmedelsförråd karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider hjälpmedelsförrådet

Helgfria torsdagar mellan klockan 7.00–14.00 (lunchstängt mellan 12.00-12.30).

Vissa större hjälpmedel är undantagna och hämtas av leverantören. När du vill lämna tillbaka ett sådant hjälpmedel tar du kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Hämtning av hjälpmedel som ska återlämnas

Om du inte själv kan återlämna hjälpmedel kan vår hjälpmedelsvaktmästare hämta mot en kostnad av 361 kr.

Underhåll och reparation av hjälpmedel

 • Du ansvarar själv för att se över om ditt hjälpmedel är helt och rent.
 • Du får inte själv laga hjälpmedlet eller göra någon förändring.
 • Uppstår det fel på hjälpmedlet tag snarast kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Vid justering av rollatorbroms eller en trasig toalettförhöjning använder du Kävlinge kommuns e-tjänst.

Bostadsanpassning

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag om du på grund av funktionsnedsättning har svårt att klara dig i din bostad.

Vem får bidrag för bostadsanpassning?

Bidrag lämnas till enskild person som hyr eller äger sin bostad. Om du inte äger din bostad måste fastighetsägaren godkänna anpassningen av din bostad.

Vad i bostaden kan anpassas?

Bidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt. Exempel på åtgärder kan vara att ta bort trösklar, bygga ramper, iordningställa duschplats och installera spisvakt eller automatisk dörröppnare.

Bidrag kan även lämnas för reparation av teknisk utrustning, till exempel en hiss, som har installerats med bidrag. Bidraget täcker de vardagliga funktionerna i en bostad, med syfte att du ska bli självständig i exempelvis förflyttningar, personlig hygien och matlagning. Ändringsbehovet ska vara en följd av funktionshinder eller sjukdom och bidrag lämnas inte av andra orsaker.

När behovet upphör och om sökande vill, kan utrustning exempelvis hiss eller ramp skänkas till kommunen. Kommunen står då för kostnader som demontering och transport.

Bidrag lämnas ej för reparationer som utgör normalt bostadsunderhåll. Vid byte av bostad gäller speciella regler BAB § 9. Vid frågor kontakta gärna din handläggare.

Så här ansöker du om bostadsanpassning

 1. Du fyller i ansökan om bostadsanpassningsbidrag och bifogar offert från hantverkare. Om du inte själv kan driva ditt ärende och du får hjälp av någon som är ditt ombud behöver du skicka in en skriftlig fullmakt. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt ska information till fastighetsägaren också bifogas.
 2. Intyg som styrker behovet bifogas ansökan.
 3. Om du vill att kommunen hjälper dig med att kontakta hantverkare och/eller hantera fakturan, måste du skriva en fullmakt. I denna fullmakt ger du Kävlinge kommun ansvar för kontakt med hantverkare och/eller för din räkning betalas ut beviljat bostadsanpassningsbidrag direkt till anlitad hantverkare.

Intyg

Intyg krävs för att styrka dina svårigheter och vilken typ av anpassning/ förändring som söks. Intyget skrivs av sakkunnig till exempel arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare.
Bedömning av dina svårigheter och möjligheter sker i din bostad. Om det finns möjligheter att åtgärda dina svårigheter med hjälpmedel eller annan förändring ska detta prövas.

Beslut

Handläggaren fattar beslut utifrån inskickade handlingar, handläggaren tar personlig kontakt med sökande och vid behov görs ett hembesök. Inför beslut prövas ansökan utifrån lagen om bostadsanpassning. Beslut från handläggare krävs före anpassningen utförs. Beslutet meddelas skriftligt och muntligt till sökande.

Överklaga och påverka ett beslut

Om du är missnöjd med beslutet har du tre veckor på dig att göra en överklagan.

Du kan göra en anmälan till Boverket om du har klagomål på hur kommunen handlägger eller har handlagt ditt ärende om bostadsanpassningsbidrag i fråga om den formella delen.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?