Planer inom LSS

Här hittar du information om genomförandeplan, samordnad individuell plan och individuell plan enligt LSS.

Genomförandeplan

Hur insatser som du är beviljad enligt LSS ska genomföras, kan dokumenteras i en genomförandeplan. Genomförandeplanen gör det tydligare för dig; vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.

Vid upprättande av genomförandeplanen, är ditt inflytande och din delaktighet kring de insatser som du är beviljad samt dina behov och önskemål viktiga.

Samordnad individuell plan, SIP

Om du får insatser från både hälso- och sjukvård och omsorgsstöd via kommunen kan hjälpen samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP.

Information om SIP finns på Sveriges kommuner och regioners webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Individuell plan enligt LSS

Om du har blivit beviljad insatser enligt LSS har du rätt att få en individuell plan. Planen ska göra dig delaktig och ge dig möjlighet att påverka de insatser som du behöver.

Dina önskemål är utgångspunkten i en individuell plan.

Ett exempel när du kan begära och ha nytta av en individuell plan är, om du har problem av något slag eller står inför en större förändring i livet till exempel att flytta hemifrån, byta bostad eller att börja arbeta.

I en individuell plan kan även andra insatser ingå, som inte kommunen ansvarar för. Syftet med planen är då att underlätta samordningen.

En individuell plan har två delar, dels planeringsmötet där du planerar och diskuterar med andra på vilket sätt du vill förändra din situation och själva dokumentet/planen som blir resultatet.

Planen kommer innehålla en beskrivning av dina behov, mål som ska uppnås och när en uppföljning ska ske.

Du väljer vilka personer som kan vara viktiga att delta i mötet men de som deltar på mötet, måste kunna och få fatta beslut i olika frågor.

Tag kontakt med kommunens handläggarenhet om du behöver en individuell plan. Ring 046-73 90 00 och begär handläggarenheten.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?