Hälsofrämjande samtal

Den som nyligen fått en serviceinsats och/eller trygghetslarm beviljat får ett hälsofrämjande samtal som uppföljning. Samtalet är en fortsättning på den nyligen beviljade insatsen och ämnar att stärka individens hälsa och självständighet.

Utöver syftet att stärka och bevara individens hälsa samt självständighet så länge som möjligt syftar samtalet även till att att informera och motivera individer att delta i de aktiviteter som erbjuds av kommunen och föreningslivet. Under samtalet ges tips på hur livskvalitén kan stärkas, levnadsvanor förbättras samt hur individen kan minska risken för olyckor och sjukdomar.

Hälsosamtalet är kostnadsfritt, frivilligt och sker under tystnadsplikt. Samtalet utgår från individens livssituation och bygger på att stärka de fyra hörnpelarna för hälsosamt åldrande.

Under samtalet ges följande information:

 • Vad som stärker hälsan: Fysisk aktivitet, goda måltidsvanor, social gemenskap, meningsfullhet och återhämtning.
 • Tips på roliga evenemang och aktiviteter i närområdet som främjar ovanstående faktorer för en stärkt hälsa.
 • Information om hur fallolyckor kan förebyggas.
 • Råd om smarta vardagshjälpmedel.
 • Information om kommunens träffpunkter och volontärverksamhet.

Hälsolots

Är du 65 plus och bor i Kävlinge kommun? Har du frågor kring levnadsvanor eller funderingar kring din hälsa? Är du osäker hur du ska navigera bland alla hälsoråd och den senaste forskningen på området? Vill du veta vilka hälsofrämjande aktiviteter som kommunen erbjuder?

Boka telefontid eller personligt möte

Du bokar en telefontid eller personligt möte via ett bokningsformulär. När din bokning mottagits får du en bokningsbekräftelse och blir sedan uppringd på utsatt tid.

Bokningsformulär för att boka telefontid eller personligt möte till Hälsolots. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du hellre vill besöka Hälsolotsen på plats (Billingshäll) eller få ett hembesök för ett samtal kring dessa frågor går det också bra! Fyll i ditt valda alternativ i bokningen.

Bemanning Hälsolotsen

Hälsoslotsen bemannas av utbildade hälsovetare och är en av flera delar i folkhälsoarbetet som kommunens hälsofrämjande enhet står för. På Hälsolotsen erbjuds du stöd i mån av tid och personalens kunskap.

På Hälsolotsen kan du exempelvis bli stärkt i ämnen som rör:

 • Hälsosamma levnadsvanor och hälsosamt åldrande.
 • Fysisk aktivitet och stillasittande.
 • Kost och måltidsvanor.
 • Sömn och återhämtning.
 • Lotsning till närliggande aktiviteter/aktivitetsarrangörer.
 • Lotsning till bland annat rökavvänjning, kurator eller diakon.
 • Tips på aktiviteter, övningar och träningsformer för att exempelvis höja din fysiska aktivitet i vardagen.
Prenumeration
Prenumeration


Är du nöjd med innehållet på webbsidan?