Hälsosamordning

Vi på Hälsofrämjande enheten arbetar för att skapa goda förutsättningar och miljöer som stärker dina möjligheter att göra lustfyllda, hälsosamma val.

Vårt mål? Ökad hälsa, välmående, självständighet och ett meningsfullt liv för våra seniora kommuninvånare i ordinarie boende, det vill säga de som inte bor på äldreboenden. Det gör vi genom olika evenemang, hälsofrämjande projekt och samarbetspartners.

Arbetets uppbyggnad

Hälsosamordningens hälsofrämjande arbete utgår från ett långsiktigt, strategiskt och övergripande arbetssätt där folkhälsoarbetet planeras, genomförs och utvärderas med förankring i vetenskap. 

Arbetet utgår bland annat från kommunpolitiska mål och direktiv, som i sin tur bygger på regeringens folkhälsopolitiska mål och FN:s Agenda 2030.

 Unga studenter på brainstorming seminarium med färgglada klisterlappar

Hälsofrämjande utveckling

Välkommen att läsa mer om våra projekt som syftar till att stärka hälsan och välmåendet hos Kävlinge kommuninvånarna!

Hälsofrämjande aktiviteter

De aktiviteter som Hälsofrämjande enheten samordnar syftar till att bidra med ökad meningsfullhet och livskvalitet. Det görs genom att starta upp aktiviteter som efterfrågas som sedan drivs vidare på egen hand.

För frågor och funderingar samt förslag på aktiviteter kontakta vår Evenemang- och aktivitetssamordning.

Senior Sport School
Vi vill skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Kävlinge och inspirera till en aktiv och meningsfull fritid. Under kursen Senior Sport School informeras och inspireras deltagarna om möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten. Du kan träffa nya vänner, prova på idrott och lära om goda matvanor.

Kursens innehåll
  • 12 veckor schemalagda aktiviteter
  • 25 deltagare som träffas två gånger per vecka för olika aktiviteter
    En dag i veckan idrott hos lokala idrottsföreningar
    En dag i veckan är det teori kring hälsa.

Kostnad: 300kr/person (reservation för prisändring)
Anmäl ditt intresse till halsoframjande.enhetenKAV@kavlinge.se

Detta är Senior Sport School, information om innehåll Länk till annan webbplats.

Digitalt anhörigstöd

Anhörigstödet är glada att kunna erbjuda ett kostnadsfritt, digitalt anhörigstöd för dig som är närstående till någon som varit sjuk under en längre tid, har funktionsvariation, är äldre i behov av omsorg eller andra områden. Du kan vara familjemedlem eller släkting, men också granne eller vän.

Det digitala stödet gör det möjligt för dig att på dina egna tider och utifrån ditt eget hem ta del av stöd, information och utbyte som passar just dina förutsättningar.

För mer information och kontakt med anhörigstödet

Utveckling av måltidsvän

Konceptet måltidsvän kopplar samman volontärer, äldre vuxna som söker en måltidsvän och lokala caféer, restauranger och andra måltidsställen.

Hälsofrämjande enheten fick i uppdrag att utveckla konceptet måltidsvän. Syftet med projektet var att bidra till bättre måltidsvanor och bryta ensamheten hos äldre vuxna i kommunen samtidigt som lokala näringsställen gagnas.

Vill du ta del av en måltidsvän eller vara en måltidsvän, läs mer om vårt koncept.

Utveckling av volontärverksamhet

Hälsofrämjande enheten har sedan hösten 2019 undersökt möjligheten att utveckla volontärverksamheten till att bli mer digital. Delar av volontärverksamhetens arbete har gått från fysiska möten till att ersättas eller kompletterats med digitala lösningar och digitala aktiviteter.

Med utvecklingen kommer nya behov och efter flertalet möten och ansökningar har lösningen landat i att tillsammans med programföretaget We Know IT ta fram en webbapplikation för Hälsofrämjande enhetens volontärverksamhet. Syftet med en webbapplikation handlar om att underlätta för kommuninvånare att ta sig ann ideella uppdrag. Samt att göra volontärverksamheten effektivare och använda resurser på bästa sätt.

Under hösten 2021 påbörjades utvecklingen av webbapplikationen Volontärportalen Länk till annan webbplats., som sedan lanserades i januari 2022.

Prenumeration
Prenumeration


Är du nöjd med innehållet på webbsidan?