Konsumentvägledning

Bor du i Kävlinge kommun och vill ha hjälp eller råd i konsumentfrågor kan du kontakta vår konsumentvägledare via e-tjänst.

Som konsument behöver du ibland stöd och råd i frågor som rör köp av varor eller tjänster av företag. Det kan röra klagomål, köpvillkor, avtalsfrågor och liknande i samband med ett köp eller tolkning av avtal. Vi erbjuder den hjälpen!

Svar på vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som kommer till oss.

Råd & Rön

Råd & Rön är en konsumenttidning som är kommersiellt oberoende. Hos Råd & Rön kan du ta del av en mängd tester samt Svarta listan.

På Svarta listan finns de företag som vägrar att följa Allmänna reklamationsnämndens, ARN: s, beslut. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en opartisk nämnd dit konsumenter kostnadsfritt kan anmäla tvister med näringsidkare (företagare). Innan publicering på Svarta listan skickar Råd & Rön ett brev till företagare för att ge dem möjlighet att rätta sig efter ARN: s beslut. De skickar också brev till konsumenterna för att höra deras syn på saken.

Svarta listan uppdateras i februari och augusti varje år.

Nix-telefon

Med Nix-telefon kan du spärra din telefon för telefonförsäljning, marknadsföring och insamling. Du registrerar dig genom att ringa Nix-telefon på 0772-28 00 00 och knappa in ditt telefonnummer.

Telefoni och internet

Om du ska byta tele- eller Internetbolag eller har problem med ditt abonnemang kan du hos Telefonrådgivarna få information kring detta. Vill du jämföra priser för telefoni och Internet kan du via Telepriskollen få fram priser och villkor för fast telefoni, mobiltelefoni och Internetabonnemang.

Försäkring

Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå Länk till annan webbplats. kan du få information om ditt hem, dina barn, din bil, din båt med mera.

Köp av vara

I Konsumentköplagen står vilka rättigheter du har när du köper en vara i en affär av en näringsidkare, det vill säga företagare.

Konsumentköplagen gäller:

 • Köp av lösa saker
 • Byte av lösa saker
 • Beställning av en vara som ska tillverkas

Om du beställt en vara som är försenad kan du:

 • Hålla inne betalningen
 • Kräva att säljaren fullgör köpet och levererar varan
 • Häva köpet om förseningen har stor betydelse för dig
 • Få skadestånd

Om det skulle vara något fel på varan kan du:

 • Kräva avhjälpande, det vill säga få varan reparerad.
 • Säljaren har rätt till två avhjälpningsförsök
 • Kräva omleverans
 • Kräva prisavdrag
 • Hålla inne betalningen

Ångerrätt

Enligt lag har du ingen rätt att ångra ditt köp när du handlar i en affär. Ångerrätten gäller när du har handlat något på postorder, av en telefonförsäljare, från TV-shop, på Internet eller vid hemförsäljning. Det är distans- och hemförsäljningslagen som gäller. Lagen innehåller bland annat krav på att säljaren ska ge dig tydlig information om hur du kan ändra ditt köp.

Distansavtal

Distansavtal är när du handlar på postorder, från TV-shop, via Internet eller av en telefonförsäljare. Ångerrätten är 14 dagar och räknas från den dag då du fått varan. Lagen gäller även avtal om vissa finansiella tjänster som till exempel krediter, försäkringar och betaltjänster. Vid köp av livförsäkring på distans så är ångerrätten 30 dagar och räknas från den dag du har fått veta att avtalet har ingåtts.

Hemförsäljning

Lagen gäller när du köper, hyr eller lämnar anbud på en vara eller tjänst. Ångerrätten är 14 dagar. Om du ingår avtal om livförsäkring har du 30 dagar på dig att ångra dig. Ångerrätten börjar inte löpa innan säljaren gett dig en handling med information om ångerrätten och en ångerblankett.

Garanti

En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar under hela garantitiden. Det är frivilligt för säljaren att lämna garantier. Vanligast är att garantin gäller för en viss tid, till exempel ett år. Kontrollera noga vad som står i garantin och vad den omfattar.

Öppet köp

Öppet köp innebär att du inom en viss tid kan lämna tillbaka en vara och få pengarna tillbaka. Varje butik bestämmer själva sina regler och de bestämmer även under hur lång tid du har öppet köp. Tänk på att alltid spara kvittot.

Bytesrätt

Bytesrätt innebär att du kan byta en vara till en annan. I en del affärer har du möjlighet att få ett tillgodokvitto. Bytesrätt är frivillig tjänst från handelssida, därför kan det vara bra att fråga vad som gäller innan du handlar. Tänk på att alltid spara kvittot.

Kvitto

Det är viktigt att spara kvittot om du skulle behöva byta eller reklamera något du köpt. Med hjälp av kvittot kan du styrka var och när du köpt varan.

Det finns inget formellt krav på att du måste visa upp ett kvitto vid reklamation. Om du köpt en vara med betalkort kan du använda dig av kontoutdrag som fyller en liknande funktion. För dig som konsument är det bästa rådet att aldrig köpa något utan kvitto.

Presentkort/Tillgodokvitto

Ett presentkort eller tillgodokvitto gäller den tid som står skrivet. Ett presentkort eller tillgodokvitto gäller i tio år om det inte står något annat.

Vänta inte för länge med att lösa in det, för om butiken går i konkurs eller byter ägare så går i regel inte presentkortet eller tillgodokvittot att använda. Dessutom kan du inte lösa in presentkort eller tillgodokvitton i pengar, inte heller få kontanter i växel om du handlar för mindre än vad du har tillgodo.

Köp av bil

På Konsumentverkets webbplats hittar du bra tips om du ska köpa bil av en bilfirma eller privatperson, oavsett om du tänker köpa nytt eller begagnat. För att undvika missförstånd och att man hamnar i tvist, rekommenderas ett skriftligt avtal vid köp eller försäljning av bil privat.

Bygga hus

Om du ska bygga ett hus är det du som är byggherre. Det innebär att du själv bär det yttersta ansvaret. Därför är det viktigt att du redan från början vet vad som gäller för byggandet.

Anlita hantverkare

Enligt Konsumenttjänstlagen har du som konsument ett lagstadgat skydd när du anlitar en hantverkare för att utföra en tjänst. Avtalet mellan dig och hantverkaren bör vara skriftligt.

Resor

Hallå konsument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har samlat en bra sida gällande resor, vad gäller dina rättigheter men även om hur du går tillväga och vad du kan förvänta dig om något går fel.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?