Artikeln publicerades 8 februari 2021

Lex Sarah – brister i handläggning

En lex Sarah-anmälan har gjorts från Arbetsliv och fritidsnämnden till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

I samband med en begäran om att journaler skulle lämnas ut, i ett ärende från sommaren 2020 som tidigare granskats, upptäcktes fler brister. Av den anledningen har en lex Sarah-utredning påbörjats.