Artikeln publicerades 3 juni 2021

Lex Sarah - brister i omsorgen

Händelsen som utretts, visar att det funnits brister i bemötande och i omsorgen på ett gruppboende. Bristerna har lett till upplevda psykiska konsekvenser för den enskilde brukaren. 

Det har förekommit en begränsningsåtgärd på boendet, vilket inte är tillåtet. Det gör att händelsen bedöms som allvarlig och anmäls till IVO.

En omedelbar åtgärd var att ta bort begränsningsåtgärden.

I utredningen identifieras ett antal bakomliggande orsaker och ett antal åtgärder planeras såsom översyn gällande informationsöverföring, arbetssätt och struktur samt kompetensutveckling och genomgång av rutiner.

En lex Sarah anmälan har skickats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.