Artikeln publicerades 9 februari 2022

Lex-Sarah anmälan – saknade handlingar i ärende

När socialtjänsten fick in begäran av utlämning av handlingar i två ärenden visade det sig att inte all den efterfrågade informationen kunde återfinnas i arkivet.

Med anledning av detta har en utredning påbörjats för att ta reda på vilka handlingar som saknas samt för att utröna vad som skett.

En lex Sarah anmälan har skickats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.