Artikeln publicerades 5 januari 2023

Lex Sarah - brister i omsorgen hos vikarie

Missförhållandet består i att en vikarierande undersköterskan kontaktat en för brukaren okänd person för att får stöd vid en insats. Personen är okänd för brukaren.

En vikarierande undersköterska som skulle hjälpa en brukare i dennes hem, kunde inte klara av att utföra insatsen själv. Vikarien gick då till en granne och bad om hjälp.

Brukaren upplevde stort obehag och kände sig förolämpad i situationen.

Boendemiljön och de insatser som ges inom verksamheten ska upplevas trygghetsskapande. Berörd har upplevt obehag i situationen vilket lett till upplevd ohälsa.

Det finns brister i genomförandet och verksamheten har därmed brustit i sin omsorg.

Åtgärder har vidtagits.