Artikeln publicerades 1 oktober 2021

Anmäl dig till vårens föräldrakurs

En flicka formar sina fingrar till ett hjärta

Nu är anmälan öppen för vårens omgång av Aktivt Föräldraskaps populära kurser. Kurserna bidrar till ömsesidig respekt, tillit och positiv självkänsla, hos både barn och vuxna.

Förstärk glädjen med att vara förälder med metoder och redskap som gör familjevardagen enklare. Kurserna är gratis och litteratur ingår. Aktivt Föräldraskaps kurser är anpassade efter barnens åldersgrupp och du väljer det som passar dig och dina barn bäst.

Följande kurser erbjuds våren 2022:

  • Aktivt föräldraskap småbarn 1-4 år
  • Aktivt föräldraskap förskole/skolbarn 4-12 år

Anmäl ditt intresse att gå föräldrakurs senast den 31 oktober 2021.