Skadligt bruk och beroende

Är du orolig för dig själv eller någon i din närhet som dricker eller spelar för mycket, använder droger eller har någon annan typ av risk- eller missbruk?

Ung man håller en bild med en ledsen gubbe för ansiktet

Skadligt bruk och beroende går ibland att bryta på egen hand och ibland med hjälp av familj eller vänner. Men det finns situationer där mer stöd kan behövas. Att förändra sitt sätt att leva är en omställning som kräver uthållighet. Vi kan vara ett stöd i att skapa och behålla motivation samt hitta nya strategier.

Vilken hjälp kan du få av kommunen?

  • Råd och stöd av socialsekreterare
  • Behandling genom Kävlinge kommuns egen öppenvård. Vi tillhandahåller både individuella samtal och behandling i grupp.
  • Tillgång till en kontaktperson
  • Behandling på behandlingshem
  • Intensiv öppenvårdsbehandling
  • Stöd till barn och ungdomar som har en anhörig som missbrukar eller har missbrukat.
  • Stöd till närstående
  • Behandling genom öppenvården Familjeteamet (för barn- och unga samt unga vuxna).

Så här går det till

Du som är över 15 år kan själv ansöka om olika former av stöd. Om du inte fyllt 18 år kommer socialtjänsten dock behöva informera dina vårdnadshavare.

Ta kontakt med socialtjänstens mottagning på telefon 046-73 99 26.

Utredning och insatser

Efter att du kontaktat oss utreder vi dina behov, och beslutar i samråd med dig vilken insats som är lämplig. Det är din sociala situation och omfattningen på missbruket som avgör vilken insats som blir aktuell.

Råd och stöd

Du kan också vända dig till oss för att få råd om ditt eget eller någon annans missbruk (av substanser och spel om pengar) eller om du vill göra en orosanmälan.

Socialsekreterare och socialrådgivare kan ge råd och stöd utan att du behöver ansöka om bistånd. Samtalen är kostnadsfria. Socialrådgivaren har sekretess och inga journaler förs vid era samtal.

Om du önskar samtal kan du boka själv via vår kalender i e-tjänsten Boka råd- och stödsamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med socialrådgivare. Alternativt kontakta socialtjänstens mottagning.

Om din situation behöver fler än fem samtal är du välkommen att ansöka om behandling. Detta gör du genom att kontakta socialtjänstens mottagning.

Öppenvård i Kävlinge kommun

Kävlinges öppna insatser är riktade antingen mot vuxna eller barn och unga.

Öppenvården för vuxna

Öppenvården för vuxna är utformad så att det finns både gruppverksamhet, och möjlighet att gå i enskilda samtal. Vad som är det bästa för dig beslutar du tillsammans med din socialsekreterare och behandlare.

Vi arbetar med evidensbaserade metoder som rekommenderas från Socialstyrelsen såsom MI (motiverande samtal), KBT (kognitiv beteendeterapi), ÅP (återfallsprevention), HAP (haschavvänjningsprogrammet), CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) och ACT (Acceptance Commitment Therapy).

Vi erbjuder också andra individuella stödinsatser.

Familjeteamet för barn och familj

Det är bra om hela familjen kan vara med och stötta ungdomar i att förändra sitt förhållande till alkohol eller droger, eftersom situationen ofta påverkar alla på olika sätt. I familjesamtalen får var och en möjlighet att berätta hur man påverkas av situationen. Man får också stöd för att finna strategier för familjen.

Samtalen handlar om frihet och gränser, förtroende och tillit. Du som är ung kan också få enskilda samtal där du kan prata själv utan dina föräldrar. I familjeteamet finns olika kompetenser, olika sätt att arbeta beroende på vad just du/ni har för behov.

Mariamottagning för unga

Mariamottagningen Mellersta Skåne

Mariamottagningen Mellersta Skåne är till för unga upp till 25 år som har problem med alkohol eller andra droger. Mottagningen är även till för den unges föräldrar och närstående.

Hos oss kan du få kostnadsfri information, rådgivning och behandling. För att lättast komma till oss ringer du till mottagningen. All kontakt med oss är frivillig.

Mariamottagningen Mellersta Skåne ligger i Lund och är till för dig som bor i följande kommuner: Lund, Kävlinge, Burlöv, Eslöv, Hörby och Höör.

Teamet på mottagningen består av samordnare, kurator, socionomer, sjuksköterska, specialistläkare och medicinsk sekreterare vilka har sin tillhörighet inom både kommun och Region Skåne.

Satellitmottagning i Kävlinge

Mariamottagningen har en satellitmottagning på Lärcentrum i Kävlinge. Mottagningen i Kävlinge är bemannad en eftermiddag i veckan på torsdagar. Kontakt sker via Mariamottagningen i Lund.

Kontakt

046-17 40 99
Tunavägen 39 L (Sparta) i Lund
Mer information hittar du på Mariamottagningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det offentliga Sveriges ansvar för missbruk och beroende vilar både på kommunerna och sjukvården. Alla Mariamottagningar i Skåne drivs enligt ett gemensamt koncept för att vården ska bli så jämlik som möjligt oberoende av var du bor. Ansvarsfördelningen kring missbruk och beroende har fastställts i dokumentet ”Vägledning för Missbruks- och beroendevården i Skåne”.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?