Hur söker jag hjälp?

På denna sida finns information om hur du söker hjälp och vad som händer efter din ansökan.

För att ansöka om hjälp vänder du dig till en biståndshandläggare i kommunen. Tillsammans bokar ni in en tid för ett möte där information inhämtas. Nedan finner du information om vem som är biståndshandläggare där du bor, kontaktuppgifter och telefontider.

Kvinna lyssnar på äldre man i fåtölj

Mottagning Handläggarenheten - din kontaktväg in till stöd och hjälp

Mottag hos oss på handläggarenheten i sektor Omsorg hjälper Kävlinge kommun att hålla en högre grad av tillgänglighet och service till kommuninvånarna.

Mottaget är kontaktvägen in till biståndshandläggarna som har hand om omsorg så som hemtjänst, särskilda boenden samt trygghetsboenden. Gäller ditt ärende LSS eller socialpsykiatri kontaktar du din handläggare på samma sätt som tidigare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mottaget kan hjälpa dig med rådgivning gällande omsorg och kan hjälpa till med att ansöka om stöd eller att ta emot en orosanmälan. Ditt ärende tilldelas en biståndshandläggare som utreder och fattar beslut gällande din ansökan.

 • Du når Mottaget via Kontakt Kävlinge på telefonnummer:
  Telefon: 046-73 90 00
 • Våra telefontider är helgfria:
  Måndag: 09:00-11:30
  Tisdag: 09:00-11:30
  Torsdag: 09:00-11:30
  Fredag: 9:00-11:30.
 • Du kan också skicka e-post: bistandshandlaggare.sol@kavlinge.se

Välkommen med ditt ärende till oss!


Kontaktuppgifter biståndshandläggare efter sjukhusvistelse

Uppföljning av hemtagning och korttidsboende efter sjukhusvistelse:

Biståndshandläggare Camilla Schönning
046-73 92 11
camilla.schonning@kavlinge.se

Biståndshandläggare Hanna Pärnamets
046-73 99 56
hanna.parnamets@kavlinge.se

Hjälp som kan erbjudas

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte klarar din vardag kan du få hjälp och stöd genom exempelvis:

Hur ansöker du om hjälp?

Du kan ansöka om hjälp muntligt eller skriftligt. Ansökan görs till en biståndshandläggare av dig, en legal företrädare eller genom en giltig framtidsfullmakt. Under ett möte mellan dig och biståndshandläggaren inhämtas information som blir underlag till ett beslut på din ansökan. Ämnen som vi pratar om under mötet är till exempel:

 • Hur ditt boende och din omgivning ser ut
 • Din fysiska och psykiska hälsa
 • Hur din vardag ser ut
 • Varför du söker hjälpen

Du bestämmer själv om du vill ha med dig någon på mötet, till exempel en vän eller anhörig.

Utredning av ditt behov av hjälp

Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till insatser enligt socialtjänstlagen.

Efter ansökan inhämtar biståndshandläggaren information från dig. Med ditt samtycke inhämtas även information från andra som till exempel anhöriga, hemtjänst och läkare.

Beslut

All inhämtad information blir underlag för ett beslut som du får skickat hem till dig. I beslutet står det om du blivit beviljad den hjälp du ansökt om.

Om dina behov förändras kan du när som helst göra en ny ansökan eller avsluta beviljad hjälp. Biståndshandläggaren kan även ompröva beslutet om det framkommer att dina förmågor förbättrats och hjälpen inte längre behövs.

Minst en gång om året görs en uppföljning av ditt beslut. Biståndshandläggaren kontaktar dig för att se om dina behov har förändrats. Du får därefter ett nytt beslut.

Rätt att överklaga

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. I samband med avslaget får du information om hur du gör för att överklaga.

Från den dag du tagit emot beslutet har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till omsorgsnämnden.

Om du behöver hjälp att överklaga kan du vända dig till din biståndshandläggare.

Att överklaga ett beslut medför ingen kostnad för dig.

Information om hur du överklagar.

Vad ska jag betala? 

Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Nivån på avgifter och förbehållsbelopp ändras varje år, när prisbasbeloppet ändras. Information finns på sidan om avgifter för vård och omsorg.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?