Korttidsboende och växelvård

Korttidsboende och växelvård är tillfälliga boenden för personer som under en begränsad period behöver omsorg under hela dygnet eller som vårdas av en anhörig i hemmet. För att bli beviljad dessa boenden krävs vanligtvis att sökanden har ett omfattande behov av hjälp.

Bild på Billingshälls entré

Korttidsboende

Om du efter sjukhusvistelse bedöms ha ett stort behov av hjälp som inte kan tillgodoses i ditt hem kan korttidsboende vara aktuellt. Vistelsen på korttidsboendet är tidsbegränsad och målet är i första hand att du ska kunna komma hem igen.

På korttidsboendet finns tillgång till omvårdnadspersonal under hela dygnet samt sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Innan ditt beslut om korttidsboende löper ut gör en biståndshandläggare tillsammans med dig en planering av vilken hjälp du behöver framöver.

Vistelse på korttidsboende kan också syfta till att avlasta en anhörig som vårdar sin närstående i hemmet. Denna form av avlastning beviljas under en begränsad period.

Kommunens korttidsboende finns på Högalidsvägen 35 A våning 1 i Kävlinge.

Växelvård

Växelvård innebär att du växlar mellan att bo hemma och på kommunens växelboende. Beroende på behovet kan insatsen ges en till två veckor per månad i bestämda intervall. Detta innebär att du bor hemma två eller tre veckor i månaden och vistas på växelvården övrig tid.

Syftet är att ge avlastning och tid för återhämtning åt den anhörig som vårdar dig i hemmet. Insatsen beviljas vanligtvis när behovet av hjälp är omfattande.

Kommunens växelvård finns på Billingshällsvägen 1 i Kävlinge.

Information om ansökan

Om du vill ansöka om korttidsboende eller växelvård kontaktar du en biståndshandläggare i kommunen. Information om hur du ansöker.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?