Särskilt boende - äldre

Om du har omfattande och varaktigt behov av hjälp och inte kan bo kvar i din bostad kan du ansöka om att flytta till Särskilt boende. Boendet ger alla hjälpinsatser du behöver och har personal dygnet runt. För att kunna flytta till särskilt boende behöver du ett beslut från biståndshandläggare.

Särskilda boende vänder sig till dig som är äldre och/eller har funktionshinder, där stöd och befintliga hjälpinsatser från hemvården inte längre är tillräckligt. En diagnostiserad demenssjukdom kan också göra att en annan boendeform kan bli aktuell.

Särskilt boende - demensinriktning

Boendet är för dig som har en demenssjukdom som gör att du inte längre kan bo kvar hemma. På boendet tillgodoses ditt behov av omvårdnad, trygghet och gemenskap.

  • Här finns personal dygnet runt som har goda kunskaper och erfarenhet av att bemöta personer med demenssjukdom.
  • På boendet tillgodoses ditt behov av omvårdnad, trygghet och gemenskap.
  • I gemensamhetsutrymmen finns möjlighet för social samvaro och du erbjuds att delta i olika aktiviteter utifrån dina förutsättningar.

Särskilt boende med demensinriktning finns i Kävlinge och Löddeköpinge

Särskilt boende - somatisk inriktning

Är ett boende för dig som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp på grund av somatiska (kroppsliga) besvär orsakat av ålder, sjukdom eller annat och inte längre klarar dig hemma.

  • Här finns personal dygnet runt som har goda kunskaper om omvårdnad och olika former av funktionsnedsättningar.
  • På boendet tillgodoses ditt behov av omvårdnad, trygghet och gemenskap.
  • I gemensamhetsutrymmen finns möjlighet för social samvaro och du erbjuds att delta i olika aktiviteter utifrån dina förutsättningar.

Särskilda boende med somatisk inriktning

Möjlighet att välja boende

Lagen om valfrihet (LOV)

I Kävlinge kommun finns Lag om valfrihetssystem (LOV) kopplat till val av särskilt boende. LOV innebär att du som är beviljad en plats på ett särskilt boende skall ges möjlighet att välja vilket boende du önskar, i mån av plats.

Tilldelning av lägenhet kommer, i mån av plats, ske enligt önskemål. I de fall där vi inte kunnat tillgodose ditt önskemål kommer du att erbjudas en tillgänglig lägenhet på annat boende, men med möjlighet att sätta upp dig på kölista till önskat boende. Byte av boende erbjuds enligt kölistan så snart det finns en tillgänglig lägenhet.

Vilka boenden kan du välja?

Information om de olika äldre- och demensboenden finns här på webbplatsen när de blivit godkända av kommunen. Informationen kan du också få i tryckt form av kommunens biståndshandläggare. Denna information ska underlätta inför ditt val av utförare.

Ansöka om särskilt boende

Ansökan görs till en biståndshandläggare som efter ett personligt möte beslutar, enligt Socialtjänstlagen, om behovet av äldreboende finns.

Du ansöker via e-tjänst/blankett Allmän ansökan enligt SoL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?