Särskilt boende för äldre på lätt svenska

Man som arbetar på äldreboende knuffar kvinna i rullstol genom en korridor.

Är du eller någon i din familj gammal
och har svårt att ta hand om sig själv?
Då kan man skicka in en anmälan
till en ny typ av boende.

På våra boenden för äldre får man
den hjälp man behöver.
Du kan få hjälp med att ta dina mediciner.
Du kan få hjälp med att ta hand om dig själv.

Det finns två typer av boenden:
servicelägenheter och äldreboenden.

Vid servicelägenheterna jobbar
personal som hjälper dig.
Du bor nära till restaurang och dagcentral.
På dagcentralen kan du träffa andra människor.

Behöver du mycket vård och omsorg
finns det äldreboenden.
Personalen som arbetar på äldreboenden
finns alltid nära, både dag och natt.
Äldreboenden finns i Kävlinge och Löddeköpinge.

I kommunen finns också privata äldreboende.

Du får information om olika äldreboenden
av din handläggare.

Vill du veta mer?

Ring till Kävlinge kommun: 046-73 90 00
Be att få prata med handläggare för boende för äldre.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?