Serviceboende

Serviceboendena är belägna nära träffpunkter och restaurang. Serviceboendena består av egna lägenheter alternativt små radhus med egen trädgård.

För att beviljas ett serviceboende krävs en ansökan till en biståndshandläggare. Grunderna för att beviljas serviceboende är att den sökande är äldre och är i behov av stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.

Ansöka om serviceboende

Ansökan görs till en biståndshandläggare som efter ett personligt möte beslutar, enligt Socialtjänstlagen, om behovet av serviceboende finns.

Serviceboende finns på följande platser:

  • Billingshäll, Kävlinge
  • Kullagården, Kävlinge
  • Ligustern, Furulund
  • Norrehed, Löddeköpinge
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?