Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Avgifter omsorg

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan utförare än kommunen ska avgiften betalas till kommunen.

Nivån på avgifter och förbehållsbelopp ändras varje år, när prisbasbeloppet ändras.
För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr. Det innebär att den högsta avgift man kan betala för kommunal hemvård är 2125 kr/månad, den så kallade maxtaxan.

Vid bestämning av nivån på hemvårdsavgiften summeras timmarna för hemtjänst och hemsjukvård. Avgiften betalas per person.

Regionens frikort gäller inte i kommunens hemsjukvård.

Hemvård

Hemtjänst (omvårdnad), inklusive delegerad hemsjukvård

109 kr/timme

Hemsjukvård som utförs av legitimerad personal (sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut)

215 kr/dag med hemsjukvårdsinsats

Servicetjänster (städ och tvätt)

258 kr/timme

Trygghetstelefon

215 kr/mån

Hjälpmedelspaket, korttidshyra

161 kr/månad


Kost

Fullkostabonnemang

Gruppboende eller äldreboende

3 210 kr/månad

 

Lunch/middag

Dagcentral

75 kr/portion

 

Dessert

Dagcentral

10 kr/portion

 

Näringsdryck

1 dryck/dag

140 kr/månad

 

Näringsdryck

2 drycker/dag

280 kr/månad

 

 

Dagverksamhet

Personer med kognitiv funktionsnedsättning: 108 kr/dag, 22 kr av beloppet jämkas mot förbehållsbelopp och maxavgift

Korttidsplatser

Korttidsenhet

178 kr/dygn**

Växelvård

178 kr/dygn**


** 71 kr av beloppet jämkas mot förbehållsbelopp och maxavgift.

Andra avgifter

Trygghetstelefon: 215 kr/mån och person
Byte av armband: 60 kr

Avgiften betalas ej om man har hemvård på hög nivå. Den prövas mot förbehållsbelopp och maxavgift.

Rätt att överklaga

Beslut om förbehållsbeloppets och avgiftens storlek kan överklagas. Information om hur man gör detta skickas ut tillsammans med avgiftsbeslutet.


Uppdaterad 2020-07-08

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga