Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Hur söker jag hjälp?

Stöd som kan erbjudas:

  • Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte klarar din vardag kan du få hjälp och stöd i hemmet med olika servicetjänster, med personlig omsorg, trygghetstelefon och ledsagarservice.
  • För att avlasta dina anhöriga finns också avlösarservice och korttidsplats.
  • Lägenhet i särskilt boende kan beviljas om man har omfattande vård- och omsorgsbehov som inte kan tillgodoses genom hjälp i hemmet.

Vem kontaktar jag?

Du vänder dig till biståndshandläggaren med en muntlig eller skriftlig ansökan, där du talar om vad du vill ha hjälp med. Biståndshandläggaren bestämmer tillsammans med dig en tid för hembesök.

Om du är inlagd på sjukhus och behöver ansöka om till exempel hemtjänst innan hemgång kontaktar sjukhuset efter samtycke biståndshandläggaren i kommunen.

Väntetid för att få hjälp?

Hur lång tid det tar innan du får hjälp beror på vilken typ av tjänst eller insats du behöver. Det är även ditt behov som styr hur snabbt du får den hjälp du behöver.

  • Trygghetstelefon kan du få fort, oftast inom en vecka.
  • Hemtjänst - här är det ditt behov som avgör hur snabbt du kan få det.
  • Äldre- och demensboende kan du oftast få inom tre månader
  • Korttidsboende kan oftast ordnas med kort varsel, men föregås alltid av en kontakt och med biståndshandläggaren.
  • Dagverksamhet kan du vanligen få inom några veckor om det finns tillgång till platser.

Utredning av ditt hjälpbehov

Vid utredning av ditt hjälpbehov så kommer biståndshandläggaren att ställa frågor kring din sociala situation, boende, dina behov, resurser och önskemål.

Beslut

Handläggningstiden av ett ärende sker alltid skyndsamt. I utredningen som du får hemskickad finns beslutet om vilka insatser du beviljats. Vid ändrade förhållanden omprövas beslutet. Ändrade förhållanden kan till exempel vara att din förmåga förändrats.

Rätt att överklaga

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga. I samband med avslaget får du information om hur man gör när man överklagar. Från den dag du meddelats avslag på din ansökan har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till omsorgsnämnden. Om du behöver hjälp att överklaga och inte har någon anhörig som kan hjälpa dig, kan biståndshandläggaren hjälpa till. Att överklaga ett beslut medför ingen kostnad för dig.

Vad ska jag betala? 

Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Nivån på avgifter och förbehållsbelopp ändras varje år, när prisbasbeloppet ändras.

Uppdaterad 2019-06-11

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga