Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Morgondagens hemvård

Delstrategin Morgondagens Hemvård ingår i den kommunövergripande utvecklingsstrategin med målet att bli Skånes bästa boendekommun. Kommunfullmäktige har fastställt ett antal mål för att nå visionen, varav ett är att hemvården ska tillhöra de bästa i landet.

Framtidens utmaning med den demografiska utvecklingen, där antalet i åldern 80 år och äldre kommer att öka, medför nya krav på hemvården. Kommunens åtagande blir större samt målgruppen kommer att ställa andra krav på en omsorg med individuell anpassning.

För att möta utmaningarna måste hemvården se över organisationen och regelverk för att kunna ta sig an sina uppdrag och möta framtiden på bästa sätt. Det är av stor betydelse att erbjuda en god och trygg omsorg med ett bra bemötande och respekt för den enskildes behov. Hemvården ska ha en hög kvalitet på den vård och omsorg som bedrivs i kommunen.
 
Det är av stor vikt att kommunen arbetar med förebyggande insatser så att de äldre kan hålla sig friska så länge som möjligt och kunna leva aktiva liv. Morgondagens boendesituation för äldre kan vara annorlunda än de boendealternativ som finns idag. Hemvården behöver se över vad den tekniska utvecklingen har för möjligheter både i det enskilda hemmet men även som hjälpmedel i verksamheten.

Framtidens utmaningar

För att möta framtidens utmaningar har en arbetsgrupp tagit fram ett underlag där de belyses med ett antal förslag på prioriteringsområden. Underlaget bygger på workshops med politiker, ledarforum, medborgardialog, litteraturstudier och omvärldsbevakning. Efter en remissförfrågan har underlaget bearbetats och beslut fattades av socialnämnden 170509.


Uppdaterad 2019-10-09

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga